Wciąż nie milkną echa ostatniego wyroku Sądu Najwyższego, który uznał, że prezydent Andrzej Duda nie miał prawa ułaskawić Mariusza Kamińskiego, bo ten nie był skazany prawomocnym wyrokiem. Nieoczekiwanie na stronie prezydenta zaszła poważna zmiana, która wszystko zmienia.

Prezydent Andrzej Duda ciągle przekonuje, że ułaskawienie Mariusza Kamińskiego, pomimo że w jego sprawie nie zapadł prawomocny wyrok, było zgodne z prawem.

Sąd Najwyższy uznał jednak ostatnio, że prezydent nie miał takiego prawa i ułaskawienie nie ma mocy prawnej.

Nieoczekiwanie na stronie prezydenta, po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Najwyższy, zaszła poważna zmiana, która zmienia wszystko.

Dotychczas przekonywano na niej, że „akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. Celem postępowania ułaskawieniowego jest ustalenie, czy po wydaniu prawomocnego wyroku zaistniały w życiu skazanego szczególne wydarzenia powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary”.

Ze strony zniknęło zdanie „po wydaniu prawomocnego wyroku”. Teraz na stronie prezydenta możemy przeczytać, że „celem postępowania ułaskawieniowego jest ustalenie, czy po wydaniu wyroku zaistniały w życiu skazanego szczególne wydarzenia powodujące nadmierną dolegliwość wymierzonej kary”.

Ze strony zniknęło kluczowe słowo, które było największą kością niezgody pomiędzy środowiskiem prawniczym a prezydentem – słowo PRAWOMOCNY.

...

Zobacz również