Wiadomości Pikio - 15 Września 2023

Na czym polega inwestowanie w obligacje, fundusze i ETF-y?

Inwestowanie jest trudną sztuką wyboru takich instrumentów inwestycyjnych, które potencjalnie mogą przynieść graczowi możliwie jak największe zyski. Jednak inwestor musi przy tym brać pod uwagę również ponoszone przez siebie ryzyko. Jeśli go nie akceptuje, z pewnością nie może aktywnie funkcjonować na rynku akcji na giełdzie papierów wartościowych. Nie oznacza to też, że musi całkowicie zrezygnować z inwestowania, ponieważ sposobów na lokowanie swoich pieniędzy jest co nie miara.

Wystarczy wybrać instrumenty, które są dochodowe, a jednocześnie cechują się akceptowalnym poziomem ryzyka inwestycyjnego. Czy będą to obligacje, fundusze lub ETF?

Obligacje – czyli dłużne papiery wartościowe

W obrocie giełdowym istnieją nie tylko akcje spółek akcyjnych notowanych na odpowiednim parkiecie, ale również obligacje. To dłużne papiery wartościowe emitowane w serii, w których emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec obligatariusza. Emitent zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia, czyli wykupu obligacji w odpowiednim terminie wraz z wypłatą odpowiedniego, umówionego z góry oprocentowania.

Obligacje Skarbu Państwa są jednym z dochodów do budżetu, które pozwalają na sfinansowanie różnych celów. Umożliwiają zmniejszenie dziury budżetowej i co roku są emitowane. Skarb Państwa odpowiada przed obligatariuszami swoim majątkiem za to, że wykupi o czasie obligacje skarbowe wraz z należnymi odsetkami. Dlatego ryzyko utraty części lub całości posiadanych środków finansowych w ich przypadku jest tak naprawdę niewielkie.

Inaczej jest w przypadku innego rodzaju obligacji, gdzie emitentem są przedsiębiorstwa lub jednostki samorządu terytorialnego. W pierwszym przypadku chodzi tutaj o obligacje korporacyjne, a w drugim o obligacje komunalne. W obu przypadkach ryzyko inwestycyjne jest już większe niż te, które inwestor ponosi przy lokowaniu pieniędzy w obligacje skarbowe, ale mechanizm ich funkcjonowania wygląda podobnie. Przy obligacjach korporacyjnych obligatariusze mogą liczyć na znacznie wyższe zyski niż przy obligacjach
skarbowych czy komunalnych.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Innym sposobem na prowadzenie inwestycji w tym również na rynku giełdowym, jest skorzystanie z funduszy inwestycyjnych. To polecany sposób lokowania pieniędzy m.in. dla początkujących inwestorów, ponieważ mogą oni powierzyć swoje pieniądze ekspertom zarządzającym Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych.

Warto powiedzieć, czym właściwie są fundusze inwestycyjne. To instytucje, które pozwalają inwestorom na połączenie ich potencjału inwestycyjnego i podziału kosztów zarzadzania oraz obsługi inwestycji. Specjaliści zatrudnieni przez TFI działają w imieniu swoich inwestorów, właścicieli jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Lokują oni kapitał powierzony przez klientów w różne aktywa, a każdy fundusz z góry określa i podaje do wiadomości inwestorów, w co inwestuje, jakie chce osiągnąć cele i z jakim ryzykiem wiążą się inwestycje.

Można samemu określić, jakie ryzyko jest się w stanie ponieść przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne i wybrać odpowiedni rodzaj funduszu cechującego się niskim, średnim czy wysokim poziomem ryzyka. Najmniej ryzykowne są fundusze obligacji krótko lub długoterminowych, a najbardziej – fundusze akcyjne. Dla wyważenia ryzyka zaleca się wybór funduszu zrównoważonego, w przypadku którego pieniądze inwestowane są częściowo w akcje a częściowo w dłużne papiery wartościowe.

ETFy dla połączenia różnych celów inwestycyjnych

Inwestorzy mogą lokować swoje pieniądze także w ETF-y. To również fundusze notowane na giełdzie papierów wartościowych. ETF to skrót od Exchange Traded Fund. Naśladują one indeks, towary, obligacje lub zbiór tych produktów. Fundusze ETF podążają za zmianami cen produktów bazowych. Można więc za ich pośrednictwem inwestować także w obligacje skarbowe, komunalne lub korporacyjne. Stanowią połączenie funduszu inwestycyjnego, produktu giełdowego i obligacji zarazem.

Artykuł sponsorowany.

Następny artykułNie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na:Obserwuj nas na Google News Google News