Na stronie internetowej prezydenta Ukrainy została opublikowana petycja w sprawie obywateli, którzy noszą rosyjskie nazwiska. Treść projektu zakłada zmianę nazwisk na ich ukraińskie wersje. Osoby, które nie zgodziłyby się na takową zmianę miałyby być pozbawiane ukraińskiego obywatelstwa.

W celu dalszej dekomunizacji naszego kraju proponuję przerobić rosyjskie nazwiska i imiona na ich ukraińskie wersje. Iwanow – Iwanienko, Kuzniecow – Kuzmienko itd. Tak jak to zrobiono w krajach bałtyckich.” – pisze autor petycji.

Obywatele nie wyrażający zgody na zmianę swojego nazwiska mieliby zostać „pozbawieni praw obywatelskich, lub pozbawieni ukraińskiego obywatelstwa”.

Do tego, aby internetowa inicjatywa obywatelska została obowiązkowo rozpatrzona przez prezydenta Ukrainy potrzebne jest co najmniej 25 tysięcy głosów poparcia oddanych przed końcem wyznaczonego terminu.

Wspomniany pomysł wcześniej wcielono w życie w krajach bałtyckich. Na Łotwie każdy obywatel noszący rosyjskie nazwisko został z urzędu poddany jego zmianie na wersję łotewską. Tym sposobem znany z występów w poznańskim Lechu Artiom Rudniew we wszystkich oficjalnych dokumentach zapisywany jest jako Artjoms Rudņevs. Po zakończeniu sezonu 2010/2011 piłkarz postanowił sprzeciwić się obowiązującym przepisom i poprosił o drukowanie na jego koszulce anglojęzycznej transkrypcji Rudnev.

Józef Gawron, źródło: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3223924

Zobacz również