W ważnym dla naszego narodu mieście doszło do przełomowego wydarzenia. Mówi się, że znów znalazło się w polskich rękach. To, co się tam stało, na wieki zapisze się na kartach historii. 

Jak donosi polski portal na Litwie L24.lt, miejscowa Polka Edyta Tamošiūnaitė została wybrana na stanowisko wicemera Wilna. Funkcja nie równa się rządzeniu stolicą naszego północnego sąsiada, ale kobiecie powierzone zostanie bardzo ważne zadanie – zajmować się będzie kwestiami edukacji i energetyki.

Wyboru kandydatki Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin dokonała Rada stołecznego samorządu. Na jedną z 11 polskich radnych padły 42 głosy „za”, a przeciwnych było jedynie 5 radnych.

– Zgodnie z decyzją Rady Naczelnej AWPL-ZChR ugrupowanie na razie nie wchodzi w oficjalną koalicję rządzącą stolicy, a zgłosiła swego kandydata na stanowisko opozycyjnego wicemera – relacjonuje L24.lt.

Tamošiūnaitė ma bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu edukacją. Przez sześć lat pracowała w urzędzie miejskim Wilna, będąc w tym czasie m.in. zastępcą dyrektora Departamentu Kultury i Oświaty. W swojej karierze kierowała także szkoła średnią oraz była wiceministrem oświaty i nauki.

źródła: l24.lt

Samobójstwo czy zatajony mord? Popularne teorie spiskowe o śmierci Andrzeja Leppera

...

Zobacz również