Konflikt między Prezydentem RP a Prawem i Sprawiedliwością coraz bardziej się zaognia. Dawni sprzymierzeńcy prezydenta twierdzą nawet, że łamie on konstytucję.

Do tej pory tego typu zarzuty padały notorycznie z ust polityków opozycji. Teraz przyłączył się do nich również Tomasz Sakiewicz, komentując sprawę braku generalskich nominacji.

Najgorsze w tym konflikcie jest uzasadnienie prezydenta na temat wstrzymania nominacji generalskich i admiralskich. Jest ono całkowicie sprzeczne z konstytucją – stwierdził naczelny „Gazety Polskiej”.

Jego zdaniem prezydent użył sprawy nominacji do „wymuszania innych decyzji”. Dodaje, że niedopuszczalne jest, by za odmową nominacji stały inne powody niż zastrzeżenia personalne, co do poszczególnych generałów.

A tu prerogatywy są wykorzystywane przez prezydenta do poszerzania swojej władzy w armii. To budzi ogromne wątpliwości konstytucyjne. Prawdę mówiąc, to zapis konstytucji został tu naruszony przez prezydenta – dodaje Tomasz Sakiewicz.

źródło: natemat.pl

https://www.youtube.com/watch?v=hE8DTQ0wSsc

...

Zobacz również