Nawiązaliśmy współpracę z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, bo dzisiaj pracownicy są w Polsce obywatelami drugiej kategorii, obywatelami gorszego sortu. Polska przewodzi w rankingach śmieciowego zatrudnienia, mamy najwięcej w Europie pracowników zatrudnionych na czas określony, mamy bardzo wysoki odsetek biednych pracujących, mamy gigantyczną skalę łamania praw pracowniczych.

Zgodziliśmy się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, że Konstytucja RP powinna być przestrzegana. Dla nas najważniejsze są te punkty, które dotyczą praw świata pracy. Na tym polu OPZZ będzie wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich konsekwentnie walczył o ochronę Konstytucji. Stąd inicjujemy ruch na rzecz przestrzegania Konstytucji RP, do którego będziemy zapraszać kolejnych partnerów społecznych.

Szczególnie ważne w tym kontekście są dla nas:

Artykuł. 12. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

– tutaj udało nam się już odnieść jeden sukces. W czerwcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny zgodził się, że w Polsce nie ma swobody zrzeszania się w związki zawodowe. Czekamy, kiedy rząd dostosuje prawo do tego wyroku TK.

Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

– czekamy na ten nadzór. Póki co kary dla nieuczciwych pracodawców należą w Polsce do najniższych w UE. Niestety pracodawcom opłaca się łamać prawo. Nie boją się kar! Ponad 20% umów zlecenie powinno być etatami i odsetek ten z roku na rok rośnie. Tysiące pracodawców nie wypłaca wynagrodzeń na czas, wielu nieprawidłowo ewidencjuje czas pracy. Czas, aby państwo zaczęło wreszcie chronić pracę, a nie tylko pracodawców.

Art. 32. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny

– jeżeli jesteśmy równi, to dlaczego przedsiębiorcy mają od państwa kolejne ulgi, zwolnienia i przywileje? Dlaczego wielki biznes spotyka się z władzą i nieustannie lobbuje, przepychając korzystne dla siebie ustawy?

Art. 65.  Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych.

– od lat bezrobocie w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie, a roboty publiczne kojarzone są głównie z minionym systemem

Art. 66. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

– niestety wielu pracowników nie ma bezpiecznych warunków pracy. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że w ubiegłym roku wypadkom śmiertelnym uległo 303 osoby, czyli aż o 15,2% więcej niż rok wcześniej. Ogółem poszkodowanych przy pracy było prawie 90 tys. osób. Jedną z ważnych przyczyn wypadków jest natomiast brak przestrzegania prawa pracy, w tym zasada BHP, brak stabilności, stres.

Chcemy więc zainicjować dobrą zmianę. Na początek naszej współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich będziemy walczyć o realizację czterech szczegółowych celów:

  1. Objęcie zatrudnienia nieetatowego przepisami ochronnymi z prawa pracy, w tym osób pracujących na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych.
  2. Poprawa sytuacji pracowników, chcących dochodzić praw przed sądami pracy.
  3. Realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego możliwości zrzeszania się w związki zawodowe
  4. Podjęcie wspólnych działań na rzecz ratyfikowania przez Polskę szeregu umów międzynarodowych, w szczególności Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej i Protokołu umożliwiającego składanie tzw. skarg zbiorowych.

 

Piotr Szumlewicz – dziennikarz i publicysta. Redaktor kwartalnika ?Bez Dogmatu? oraz portali www.lewica.pl i www.lewica24.pl. Doradca i ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Na antenie telewizji Superstacja współprowadzi program ?Ja panu nie przerywałem?.