Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, postanowił wziąć w obronę imigrantów. Zrobił to otwierając konferencję zorganizowaną przez Biuro oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Belwederze. Uważa, że politycy powinni walczyć ze stereotypami. 

Soloch przestrzegł przed posługiwaniem się stereotypami w opisywaniu imigrantów. Uważa, że to politycy i różne instytucje powinny zwalczyć te instytucje. Przekonywał, że społeczny odbiór imigrantów został wytworzony między innymi przez podawanie informacji o imigranckim pochodzeniu sprawców przestępstw.

– Chciałbym mocno podkreślić i przestrzec przed automatycznym, bezrefleksyjnym łączeniem terroryzmu z migracjami. Postrzeganie migrantów jako potencjalnych terrorystów jest stereotypem, który powinien być przezwyciężany zarówno przez polityków, jak i przez wszystkie odpowiedzialne za te kwestie instytucje – powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

– Podawanie informacji o imigranckim pochodzeniu sprawcy często sprawiało, że w debatach publicznych zaczęto otwarcie kwestionować efektywność polityk integracyjnych prowadzonych przez poszczególne państwa. W powszechnym odbiorze migracje, zwłaszcza te niekontrolowane i masowe, mogą wywołać w naturalny sposób w niektórych obszarach wrażenie chaosu oraz zburzenia spójności społecznej państwa przyjmującego. Migracje były, są i będą – dodał.

 

...

Zobacz również