Skąd się wziął Światowy Dzień Praw Osób Starszych?

Skąd się wziął Światowy Dzień Praw Osób Starszych? Źródło: pixabay.com/coombesy

Światowy Dzień Praw Osób Starszych - kiedy będziemy obchodzić to święto i skąd się wzięło? Niestety, ale prawa seniorów często są łamane, dlatego tak ważne jest, aby przyjrzeć się tym problemom i skupić na nich uwagę władz.

Światowy Dzień Praw Osób Starszych - pochodzenie święta

Światowy Dzień Praw Osób Starszych obchodzony jest 15 czerwca. Święto to zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowej Organizacji Zapobiegania Przemocy wobec Osób Starszych (International Network for the Prevention of Elder Abuse, INPEA) oraz Światowej Organizacji Zdrowia WHO

Przede wszystkim jest to dzień skierowany na udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym, zaniedbanym lub opuszczanym przez rodzinę. Wiek nie powinien być pretekstem do wykorzystywania, co niestety zdarza się notorycznie. Seniorzy są zbyt łagodni dla swoich oprawców i nie chcą im się postawić, ponieważ zazwyczaj to ich najbliższa rodzina.

Pierwsze obchody święta odbyły się w 2006 roku. Celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na poważne problemy, z którymi muszą borykać się osoby w podeszłym wieku. Często pozbawiane są godności, a młodsi nie odnoszą się do nich z należytym szacunkiem.

Prawa człowieka, w tym seniorów, często są łamane, by im zapobiegać powołany został Rzecznik Praw Osób Starszych. Prawa osób starszych w Polsce - lista

W Polsce jest coraz więcej osób starszych - obecnie stanowią oni około 10 milionów (31% to osoby w wieku 60-64, 24% - 65-60, 14% - 70-74, 13% - 75-79, 10% - 80-84 i 8% 85 lat i więcej). Smutny fakt jest taki, że część z tych osób jest ofiarami znęcania się przez młodsze osoby, są źle traktowane, często zaniedbane i wykorzystywane przez otoczenie. Problem polega na tym, że ta kwestia jest lekceważona i nie poświęca się jej tak dużo uwagi, jak powinno. 

Aby uległo to zmianie, powołany został Rzecznik Osób Starszych z inicjatywy Federacji FOSA. Funkcja ta pełniona jest przez jednego człowieka na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. 

Prawa osób starszych powinny być bezwzględnie przestrzegane. To właśnie na nich powinniśmy skupić się 15 czerwca: 

  • uprawnienia osoby starszej jako pacjenta - na ich straży stoi Rzecznik Praw Pacjenta, ponieważ nieważne czy senior jest zdrowy, czy chory, ma takie same prawa do opieki społecznej jak osoba młoda,
  • ochrona osób starszych w rodzinie to przede wszystkim przeciwdziałanie przemocy, zarówno jeśli chodzi o przemoc fizyczną, jak i psychiczną, seksualną oraz ekonomiczną, której często dopuszczają się członkowie bliższej lub dalszej rodziny,
  • prawo osób starszych do pomocy społecznej, która pomaga w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, której nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby. Może to być możliwość zamieszkania w domu pomocy społecznej czy otrzymywanie świadczeń pieniężnych i rzeczowych.

  1. Dzień Żółwia - dlaczego to święto jest ważne?
  2. Światowy Dzień Pszczół - kiedy wypada w tym roku?
  3. Kiedy jest Światowy Dzień Oceanów 2019?
  4. Co się stało 4 czerwca? Tego dnia obchodzimy Dzień Demokracji
  5. Kiedy jest Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji?
Następny artykuł
0 Skomentuj

Który Mikołaj Krawczyk cię urzekł?

Komentarze 0

Ocena artykułu