Często spotykam się z opinią,że komunizm sowiecki był systemem stricte rosyjskim,  aprobowanym przez większą część rosyjskiego narodu. Ciężko o bardziej krzywdzącą dla Rosjan opinię. Dla rozjaśnienia pomroków dziejów postaram się przypomnieć kilka podstawowych faktów.Bolszewicy przejęli władzę w Rosji w wyniku zbrojnego zamachu stanu a zachowali ją dzięki zdecydowanym, brutalnym działaniom jak również dekompozycji ideowej i organizacyjnej antykomunistycznej opozycji. W przeciwieństwie do niemieckich nazistów, pomimo olbrzymiej nagonki propagandowej i niespotykanego terroru, aż do wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej NIGDY nie posiadali większościowego poparcia społecznego. Najlepszym dowodem tego stanu rzeczy są fakty historyczne: w demokratycznych wyborach do Konstytuanty z 25.11.1917 roku bolszewicy uzyskali ledwie 25% wszystkich głosów (i to pomimo licznych fałszerstw wyborczych których się dopuszczali) podczas gdy eserowcy i mienszewicy popierani przez warstwy chłopskie aż 58%. Nic zatem dziwnego w tym, że były to ostatnie demokratyczne wybory w Rosji… Późniejsze wydarzenia tylko potwierdzają powyższe statystyki:

1.Krwawa wojna domowa którą bolszewicy nieomal przegrali i podczas której poddali całkowitej anihilacji przedstawicieli burżuazji, kleru, arystokracji i inteligencji niekomunistycznej(wrogów klasowych)

2.Kolejne chłopskie powstania niezwykle krwawo tłumione przez takich czerwonych diabłów jak Tuchaczewski- niedoszłego zdobywcę Polski. W wyniku represji wymordowano setki tysięcy chłopów ROSYJSKICH.

3. NEP i retoryka nacjonalistyczna wprowadzone przez Lenina właśnie po to żeby zażegnać wybuch masowej kontrrewolucji narodu rosyjskiego coraz bardziej wycieńczonego tragiczną sytuacją ekonomiczną i rosnącymi represjami skłaniającą coraz większe grupy Rosjan (przede wszystkim chłopów którzy stanowili przytłaczającą większość Rosjan) do sentymentalnego wspominania czasów carskich, podszytego nienawiścią do nowego reżimu którego głównym wrogiem były: prywatna własność i tradycyjne wartości(do których to jak wiadomo chłopi byli zawsze najbardziej przywiązani).

4.Kolektywizacja zaprowadzona przez Stalina również miała charakter represyjny. Chodziło o złamanie kręgosłupa warstwom chłopskim poprzez odebranie im fundamentu ich tożsamości- własnej ziemi. Manewr ten powiódł się znakomicie sprowadzając zagładę na ok. 15 mln. obywateli sowieckich

5. Aparat represyjny rozwinięty na niespotykaną w dziejach skalę stworzony od postaw po to aby umożliwić rządzenie i łamanie oporu warstw społecznych i całych narodów z gruntu wrogich wobec władzy.

6.Stosunek rdzennych Rosjan do Niemców podczas II WŚ jest kolejnym potwierdzeniem nienawiści jaką wielu zwykłych Rosjan darzyło komunistyczny reżim a liczbę 1.000.000 hiwisów należy traktować jako ewenement w skali światowej. Niestety jednak Niemcy zupełnie nie wykorzystali społecznego kapitału drzemiącego w narodzie rosyjskim. Obnosząc się ze swoją pogardą dla słowiańskich podludzi i przeprowadzając szereg działań eksterminacyjnych skanalizowali nienawiść Rosjan do Stalina i jego czerwonych katów…na nienawiść do „germańskich okupantów” co skrzętnie wykorzystał Stalin akcentując wybrane wątki z rosyjskiej historii celem ratowania własnej skóry i stworzenia wizji solidarności narodowej w walce z najeźdźcą. Dzięki zwycięstwu nad Niemcami Stalin rzeczywiście urósł do rangi „oswobodziciela” i bohatera narodu rosyjskiego. Można więc powiedzieć, że Hitler wyrządził Stalinowi sporą przysługę swoimi ideami fixe.

7.Stalin podobnie jak i Lenin był ideowym komunistą co udowadniał zarówno swoimi działaniami jak i pracami, które wyszły spod jego pióra.

8.Zbrodnia Katyńska pozbawiła nas 22 tys. naszych rodaków (niemal 1/3 wszystkich obywateli Polski z wyższym wykształceniem)…była to wielka zbrodnia i i jedna z największych tragedii jakie dotknęły polski naród, wyrżnięto naszą elitę, najbardziej wartościowe elementy całego narodu… ale z perspektywy Rosjan była to tylko kropla w oceanie rosyjskiej krwi rozlanej przez komunistów w ramach ideologicznych czystek.

9. Późniejsza „miłość” Rosjan do komunizmu była efektem długotrwałego prania mózgów i wymiany pokoleniowej. Obywatele radzieccy urodzeni na terenie Rosji po Rewolucji Październikowej nie mieli żadnego punktu odniesienia i dla nich patologiczna, komunistyczna codzienność była normalnością (ich rodzice albo zostali wyrżnięci podczas którejś z czystek albo nie dzielili się ze swoimi dziećmi wspomnieniami i własnymi refleksjami w obawie przed donosami i represjami- tu kłania się nam uśmiechnięty Pawlik Morozow-patron pionierów, który został wyniesiony na piedestał i obwołany wzorem do naśladowania dla młodzieży…zgodnie z przekazem stalinowskiej nomenklatury jego największą zasługą było złożenie donosu na własnych rodziców). Efektem było wyklucie się homo sovieticus który obecnie ludnie zamieszkuje terytorium dawnej Rosji (tzn. państwa z przed 1917 roku)…Czy homo sovieticus jest Rosjaninem? Pod względem etnicznym w dużej części tak…pod względem duchowym- ciężko powiedzieć bowiem homo sovieticus to człowiek pozbawiony ducha, wykorzeniony…Naród to nie tylko krew, ale również (a może przede wszystkim) kultura i duch. W Rosji ten duch jest dopiero odkopywany i to bardzo nieudolnie ze względu na komunistyczny rodowód elit polityczno-gospodarczych „nowej Rosji”…ale kto wie? może kiedyś prawdziwa Rosja jeszcze się odrodzi. Nie ulega wątpliwości, że Związek Radziecki był w takim samym stopniu państwowością rosyjską jak PRL państwowością polską…bo czy możemy nazwać państwem narodowym państwo, które sukcesywnie niszczy wszystko to co jest owego narodu spoiwem i fundamentem? Jego elity, kulturę, tradycję, historię a nawet gospodarkę… Tak czy inaczej, z naszego, polskiego punktu widzenia zarówno „dawna Rosja” spod znaku dwugłowego, carskiego orła jak i ta „nowa” spod znaku sierpa i młota są zagrożeniem dla naszej niezależności i integralności i z tej perspektywy powinniśmy patrzeć na polsko-rosyjskie stosunki.

Zobacz również

Z ducha, serca i rozumu- narodowiec, polski patriota. „Jestem Polakiem ? więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.”