Ryszard Petru zaapelował do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, którzy mają obywatelstwo. Lider .Nowoczesnej uważa, że Wielka Brytania powinna zostać w Unii Europejskiej. 

– W referendum chodzi o znacznie więcej niż kalkulacje spadku wartości walut, skutki ekonomiczne i politykę. Korzenie Unii Europejskiej sięgają traumatycznego okresu powojennego i współdziałania 6 państw, które doświadczone wojną rozumiały wagę i potrzebę wspólnoty ideowej i ekonomicznej.

– Dziś, dzięki kilkudziesięcioletnim staraniom wielu ludzi, ta wspólnota liczy 28 państw i trudno byłoby znaleźć kogoś, kto w jakikolwiek sposób nie jest jej beneficjentem.

– Mam ogromną nadzieję, że w jutrzejszym referendum Brytyjczycy zdecydują o pozostaniu w Unii Europejskiej. Wiemy, że Europa nie jest idealna. Wspólnie, podobnie jak poprzednie pokolenia, możemy ją usprawniać i w drodze dialogu oraz wzajemnego poszanowania przekształcać w coraz lepsze miejsce do życia.

Polub fanpage pluralistycznego, bezstronnego portalu:

Zobacz również

...