Kiedy Sieć Obywatelska Watchdog Polska po raz pierwszy oficjalnie wysłała do ojca Tadeusza Rydzyka pytanie, na co wydaje publiczne pieniądze, bardzo długo musiała walczyć o odpowiedź. Wreszcie jednak upubliczniono dokumenty, które dokładnie wskazują ministerstwa współpracujące z fundacjami oraz mediami duchownego, a także wielkość przekazanych im środków. Internauci zgodnie przyznają, że były to ogromne pieniądze.

Najwięcej projekty ojca Rydzyka otrzymały od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Łącznie było to aż 840 tys. zł – 250 tys. zł dla Fundacji Lux Veritatis za produkcję i emisję spotów „Wieś to też Polska”, 23 tys. zł za inny, nieokreślony spot. Oprócz tego 16 tys. zł na produkcję spotu informacyjnego oraz kolejnego cyklu „Wieś to też Polska” za 287 tys. zł. Później do Lux Veritatis spływały pieniądze na podobne cele. Wszystko to zostało zrealizowane w samym 2016 roku.

Warto zaznaczyć także, że fundacja otrzymała 70 tys. zł od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, za które miała zrealizować oraz wyemitować materiał „Chrzest – moja nadzieja”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało ojcu Rydzykowi za to 200 tys. zł na projekt dotyczący Polaków, którzy ratowali Żydów podczas II Wojny Światowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej wspierało fundację kwotą 102 tys. zł na emisję kolejnych spotów. Podobnie było z Ministerstwem Zdrowia, które przekazało 224 tys. zł na ten sam cel. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapłaciło łącznie 50 tys. zł, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – 188 tys. zł, a pewne kwoty trafiały do fundacji także od miasta Szczecinek. Sumy te są więc naprawdę gigantyczne, szczególnie mając na uwadze fakt, że zostały wydane jedynie w dwa lata.

...

Zobacz również