Agencja Rosstat podała, że według danych z 1 lutego 2016 roku w styczniu rosyjskie firmy nie wypłaciły pensji 74 tysiącom pracowników. Łączna suma zadłużenia wyniosła 4 miliardy i 332 miliony rubli (około 223 milionów złotych). W porównaniu z danymi z 1 stycznia suma łącznych długów wzrosła o 760 milionów rubli, czyli o 21,3 %. Dane nie odnoszą się jednak do sektora małych przedsiębiorców, co oznacza że faktyczna liczba pracowników nie otrzymujących swojego wynagrodzenia na czas może być w rzeczywistości wyższa.

Około 35 % z łącznej sumy niewypłaconych wynagrodzeń przypadło na branżę transportową, 29 % na branżę produkcyjną, 19% budowlaną, 5% wydobywczą, 4% rolniczą, a 3 % w firmach zajmujących się badaniami naukowymi i rozwojem.

Największe problemy z wypłacalnością ze względu na brak środków własnych miały przedsiębiorstwa w Sankt Petersburgu (19,8 % całej sumy długu), Kraju Nadmorskim (10,4 %), obwodzie nowosybirskim (5,1 %), Moskwie (4,5 %), obwodzie irkuckim (3,9 %) i obwodzie Iwanowskim (3,3%).

Od pewnego czasu rosyjskie media notorycznie informują o coraz częstszych przypadkach zaległości w wypłacaniu pensji. Rosja zmaga się obecnie z kryzysem ekonomicznym spowodowanym znaczącym spadkiem cen ropy naftowej na światowych rynkach, jest ponadto objęta sankcjami ze strony państw zachodnich oraz Unii Europejskiej z powodu uczestnictwa w konflikcie ukraińskim.

źródło: http://regnum.ru/news/economy/2079936.html

Zobacz również

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.