Federacja Rosyjska oczekuje, że jeszcze w tym roku nastąpią postępy w sądzeniu zbrodni wojennych, których dopuścili się członkowie organizacji terrorystycznej – Armii Wyzwolenia Kosowa (UÇK). Z takim apelem wystąpił Stały Przedstawiciel Federacji Rosyjskiej przy ONZ, Witalij Czurkin, podczas obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Czurkin oświadczył, że oczekuje pojawienia się progresu w tej sprawie jeszcze w tym roku. Podkreślił, że każda zbrodnia powinna być sądzona, a przestępcy, niezależnie jakich by nie zajmowali obecnie stanowisk w nowopowstałym państwie – skazani.

W styczniu podczas konsultacji toczonych między Unią Europejską, Holandią i Kosowem podjęto decyzję o powołaniu specjalnego sądu, którego zadaniem będzie zbadanie zbrodni wojennych popełnionych przez członków Armii Wyzwolenia Kosowa w latach 1999 – 2000. W odróżnieniu od Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii w Hadze, sąd ds. Kosowa nie będzie miał charakteru międzynarodowego, chociaż proces prowadzić będą sędziowie zagraniczni, będzie się toczyć zgodnie z normami prawnymi Republiki Kosowa.

Za wprowadzeniem takiego rozwiązania optowały państwa zachodnie, które były wielokrotnie uprzedzane przez Prisztinę, że w przypadku nieutworzenia specjalnego sądu według kosowskich norm prawnych, sprawa zostanie rozpatrzona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, co wiązałoby się z uczestnictwem w procesie Rosji, która nie uznała niepodległości Kosowa i otwarcie popiera w sporze stronę serbską.

Witalij Czurkin już na początku 2015 roku wystąpił na forum ONZ z propozycją utworzenia sądu ds. zbrodni popełnionych przez kosowskich Albańczyków, podkreślając że ich czyny doprowadziły do masowych ucieczek ludności serbskiej z terytorium południowego i centralnego Kosowa.

Armia Wyzwolenia Kosowa to albańska zbrojna organizacja partyzancka i terrorystyczna walcząca o niepodległość Kosowa oraz szerząca ideę zjednoczenia wszystkich ziem zamieszkiwanych przez Albańczyków. Grupa jest odpowiedzialna między innymi za przeprowadzanie zamachów terrorystycznych, masakry cywilnej ludności serbskiej na terytorium Kosowa oraz handel organami jeńców wojennych. Cieszy się powszechnym poparciem wśród kosowskich Albańczyków. Po zakończeniu konfliktu albańsko-serbskiego wobec członków organizacji wysuwane były oskarżenia o powiązania ze światem przestępczym oraz polityką.

Józef Gawron

źródło: regnum.ru

Zobacz również

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.