Minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł, ogłosił dzisiaj reformę służby zdrowia. Najważniejszymi jej punktami będzie likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wprowadzenie w życie opieki zdrowotnej dla wszystkich, bez względu na to czy płacą składki czy nie. 

Na konferencji prasowej, minister zdrowia poinformował, że nie będzie już praktykowane sprawdzanie uprawnień do dostępu do opieki zdrowotnej. Zgodnie z reformą, dostęp do ochrony zdrowia będzie „uprawnieniem obywatelskim, albo nawet szerzej – rezydenckim”.

Ponadto w 2018 roku zostanie zlikwidowany Narodowy Fundusz Zdrowia, na którego miejsce powstanie Urząd Zdrowia Publicznego, który będzie finansowany z państwowego funduszu celowego.

Rzeczywistą kontrolę nad służbą zdrowia przejmie minister zdrowia, który będzie m.in. sprawował nadzór nad działaniem całego systemu świadczeń zdrowotnych, zarządzał refundacją leków, kontraktowaniem świadczeń wysokospecjalistycznych oraz nadzorował wojewódzkie urzędy zdrowia.

Więcej szczegółów zostanie podane do wiadomości publicznej w najbliższych tygodniach. Pierwsze zmiany (m.in. dotyczące powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego) wejdą w życie już w połowie 2017 roku.

Polub fanpage pluralistycznego, bezstronnego portalu:

bh, źródło: mz.gov.pl

...

Zobacz również