PRZEŁOM! Unia Europejska akceptuje żądania Polski

PRZEŁOM! Unia Europejska akceptuje żądania Polski Źródło:

Po długotrwałych przepychankach pomiędzy Polską a Unią Europejską, Bruksela ostatecznie zaakceptuje żądania stawiane przez rząd Beaty Szydło. Deklaracja ma zostać przyjęta podczas szczytu w Rzymie. To przełom w zaognionych relacjach na linii Warszawa-Bruksela. 

Unijni negocjatorzy wyjawili, że rzymska deklaracja, która zostanie przyjęta w sobotę, uwzględnia polskie żądania, które zostały poparte wcześniej przez całą Grupę Wyszehradzką. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie roli parlamentów narodowych w procesie podejmowania unijnych decyzji. Informacje uzyskane od unijnych dyplomatów zostały potwierdzone między innymi przez Wiadomości i Wirtualną Polskę.

Od dawna pojawiały się postulaty stworzenia "Unii wielu integracji". Przede wszystkim wspierali je europejscy politycy, którzy opowiadają się za przyspieszonym ujednolicaniem, głęboką integracją oraz osłabieniem roli parlamentów narodowych. W ostrej opozycji znalazł się polski rząd, który nie zgadza się z koncepcją "Europy wielu integracji".

Projekt deklaracji znacznie osłabia fragment dopuszczający stworzenie nowej Unii, która w praktyce oznaczałaby zepchnięcie państw niezgadzających się na głębszą integracją na boczny tor. Oficjalnie deklaracja zostanie przyjęta w sobotę w 60. rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. To kamień milowy w historii Unii Europejskiej. Ustalony zostanie kierunek, w którym ma zmierzać Wspólnota po opuszczeniu jej przez Wielką Brytanię oraz w obliczu wzrostu nastrojów eurosceptycznych.

Czym były Traktaty Rzymskie? To dwie umowy międzynarodowe podpisane na rzymskim Kapitolu 25 marca 1957 przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg. Pierwsza nosiła nazwę nosiła Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Drugą umową był podpisany Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Oba te traktaty weszły w życie 1 stycznia 1958.

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News