Wiele lat temu polskie miasta wzajemnie sobie pomagały, by skutecznie walczyć z głodem. Teraz samorządowcy współpracują ze sobą by wpierać się w sytuacjach kryzysowych np. walcząc ze skutkami katastrofalnych powodzi. Wszystkich łączy jedna organizacja – Związek Miast Polskich. 

19 listopada br. mija setna rocznica powołania Związku Miast Królestwa Polskiego, który dał początek późniejszemu Związkowi Miast Polskich.

Gdy w Polsce zmieniała się sytuacja polityczna i ustrojowa, padł pomysł na odtworzenie Związku. Wtedy w kraju nie istniały samorządy, które działały autonomicznie. Poznań był odpowiedzialny za stworzenie sekretariatu grupy inicjatywnej i do końca listopada 1990 roku 50 rad miejskich podjęło uchwały o przystąpienie do odbudowywanego Związku Miast Polskich.

Inicjatorzy restytucji Związku, którzy przystępowali do tworzenia programu działania, szybko zauważyli pewne podobieństwa między latami międzywojennymi a współczesnymi.

Podstawowe zadanie Związku

Do swoich podstawowych zadań związek zaliczył działanie zmierzające do uzyskania regulacji prawnych, niezbędnych do stworzenia systemu ustrojowego, w którym znajdzie się określone miejsce dla samorządów miejskich.

Przejaw solidarności miast

Obecnie do Związku należą 303 miasta, które wnoszą doświadczenia do wspólnych stanowisk i przedsięwzięć. Na tle działalności na polu legislacyjnym, we współdziałaniu z innymi organizacjami samorządowymi, do najważniejszych osiągnięć Związku trzeba zaliczyć m.in. bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów, uchwalenie ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i ST, dodanie w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju rozdziału „Polityka miejska” czy ustawy metropolitarnej, zastąpionej obecnie ustawą o związku metropolitalnym w województwie śląskim, zawierającej m.in. dodatkowe finansowanie transportu metropolitalnego.

Wzajemna pomoc miast

Wobec różnych żywiołów, powodzi czy nawałnic, miasta potrafią udzielać wsparcia dotkniętym ich skutkami w różnej formie. A w takich akcjach udzielania pomocy istotną rolę odgrywał zawsze Związek. Zajmuje się wtedy organizacją specjalnego banku informacji, który umożliwi przekazywanie przez miasta pomocy finansowej i rzeczowej miastom dotkniętym skutkami katastrofy.

Przyszłość Związku

Z perspektywy Związku oraz polskiego samorządu terytorialnego powinny wyglądać bardzo optymistycznie. ZMP to dojrzała organizacja, z której zdaniem liczy się wiele środowisk. Warto wspomnieć o postawie prezydenta Andrzeja Dudy, który powołał zespół do spraw kodyfikacji prawa samorządowego.

Kwestia solidarności miast jest bardzo istotna. Do Związku należy 1/3 miast. Ma to związek z kapitałem społecznym. Niektórzy burmistrzowie oraz prezydenci nie odczuwają pewnego dyskomfortu korzystając z działalności Związku i nie dokładają się do kosztów jego utrzymania.

Źródło: money.pl

Gdzie żyje się taniej: w Polsce czy na Białorusi? PIORUNUJĄCA różnica!

Po czym poznać, że jesteś wyjątkowo inteligentny? Oto 10 cech!

...

Zobacz również