Ostra kampania przyniosła efekty. Polska zanotowała wzrost poparcia państw dotyczącego naszej kandydatury do niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Możemy spodziewać się wielkiego sukcesu.

– Prowadzona przez ostatnie miesiące kampania przyniosła duży wzrost liczby poparć dla polskiej kandydatury do niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – mówi rzeczniczka MSZ Joanna Wajda.

– Nasza kandydatura spotyka się z dużym zainteresowaniem państw, które doceniają dotychczasową aktywność Polski na forum ONZ – dodała.

Rada Bezpieczeństwa ONZ to jeden z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych, który jest odpowiedzialny za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa n świecie. Może nakładać sankcje na państwa członkowskie. W skład Rady wchodzi 5 stałych członków, czyli: USA, Rosja, Chiny, Francja i Wielka Brytania. Z kolei niestali członkowie są dobierani kluczem regionalnym.

Pięć miejsc przypada państwom z Afryki i Azji, dwa z Ameryki Łacińskiej, jedno z Europy Wschodniej, a dwa z Europy Zachodniej. Polska ostatni raz zasiadała w elitarnym gronie 20 lat temu. Teraz jest duża szansa na powtórzenie sukcesu.

 

 

...

Zobacz również