Więźniowie osadzeni w polskich więzieniach będą zarabiać. Taki plan ma Służba Więzienna, która chce, by Polska ze swoim wskaźnikiem zatrudnienia więźniów znalazła się w czołówce Europy.

W wykonaniu tego zadania ma posłużyć plan, według którego do 2023 roku w Polsce powstanie 40 hal produkcyjnych. Te staną koło więzień, dzięki czemu osadzeni będą mieli łatwy dostęp do miejsc pracy. Dwie takie hale już wybudowano.

Koszt wybudowania tych hal wyniesie około 105 mln złotych. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Dzięki temu programowi wskaźnik zatrudnienia więźniów w Polsce ma poważnie wzrosnąć. Do zatrudniania i korzystania z pracy skazanych zachęca się też przedsiębiorców, których mają do tego przekonać liczne ulgi.

Miesięczny koszt utrzymania jednego więźnia wynosi 3037 złotych. Skazani mieliby swoją pracą chociaż część tych kosztów odpracować – 1/5 z zarobionych przez nich pieniędzy trafi do państwowego budżetu.

Aktualnie 40,8% (wzrost o 0,6% w porównaniu z czerwcem) skazanych i ukaranych jest zatrudnionych. Pod tym względem biją nas na głowę Czesi – 60% czy Węgrzy ze wskaźnikiem na poziomie 80%.

POLUB FANPAGE PLURALISTYCZNEGO, BEZSTRONNEGO SERWISU O POLITYCE, BY BYĆ NA BIEŻĄCO

Obserwuj Pikio.pl na Twitterze, tam więcej informacji!

źródło: pb.pl
pt

...

Zobacz również