Decyzje Unii Europejskiej często stoją w opozycji do indywidualnych poglądów zarówno polityków, jak i zwykłych obywateli. Najnowszy przepis wyjątkowo rozwścieczył jednak kobiety, które czują się pokrzywdzone dotyczącymi ich pomysłami, gdyż bezpośrednio nie mają na nie wpływu.

Prawdopodobnie już po wakacjach Unia Europejska przeforsuje dyrektywę, według której urlop macierzyński kobiet zostanie skrócony z 12 do 8 miesięcy. Ma to mieć na celu aktywizację zawodową kobiet, gdyż 4 miesiące różnicy zostaną przeznaczone na urlop dla mężczyzny. Jeśli on z niego nie korzysta, czas ten przepadnie.

– To fatalna genderowa dyrektywa Brukseli. Uderza ona w rodziny, bo w praktyce będzie skracać urlopy macierzyńskie, co będzie oznaczać słabszą więź matki z dzieckiem, czy rozbijanie więzi rodzinnych. Polska powinna namówić inne kraje, aby też jej nie popierały. Ona jest szkodliwa dla rodzin! – opowiedział mediom o pomyśle Unii europoseł Ryszard Czarnecki.

Nie wiadomo jednak, czy nasz kraj rzeczywiście otwarcie będzie wypowiadał się przeciw nowemu prawu. Jak na razie europoseł mówił bowiem w swoim imieniu.

...

Zobacz również