Polityczna furia PiS! W odpowiedzi do UE napisali, że...

Polityczna furia PiS! W odpowiedzi do UE napisali, że...

Tego można było się spodziewać! Politykom rządzącej partii nie spodobało się to, co dzisiaj miało miejsce w Brukseli.

Parlament Europejski przyjął rezolucję, która wzywa polski rząd ,żeby przestrzegał postanowień na temat praworządności i praw zapisanych w traktatach. Wyraził także ubolewanie, że nie znaleziono kompromisu w sprawie funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Za rezolucją było aż 438 posłów, a przeciw 152. Wstrzymało się 71 eurodeputowanych. Tuż po debacie na temat praworządności Polski w Parlamencie Europejskim zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W oświadczeniu na stronie internetowej można przeczytać: -Niestety Parlament Europejski przyjął rezolucję w bardzo niefortunnym momencie, gdy parlamentarny etap procesu legislacyjnego w Polsce dopiero się zaczyna.(...)Rezolucja Parlamentu Europejskiego nie odnosi się do meritum kwestii spornych między Komisją a Polską – należy raczej traktować ją jako polityczny instrument nacisku na Polskę. Dalej jest też mowa, że: tekst rezolucji wykracza poza ramy dotychczasowego dialogu, zawiera wiele elementów ocennych, opiera się na szeregu uproszczeń, jak choćby sytuacja potencjalnych azylantów na granicy z Białorusią(...) Ponadto, rezolucja nie oddaje rzeczywistego stanu rzeczy, gdy mowa o Puszczy Białowieskiej – rezolucja nie wspomina bowiem, że wciąż nie zapadło ostateczne postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu w sprawie środków tymczasowych. - W kwestii ustawy o zgromadzeniach, rezolucja pomija także istotne fakty, np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy o zgromadzeniach(...) Za nieuprawnione uważamy także opinie Parlamentu Europejskiego w kwestiach światopoglądowych nieznajdujące związku z toczącym się między Komisją Europejską a Polską dialogiem w sprawie praworządności - zakomunikowali polscy urzędnicy. MSZ w końcowych zdaniach komunikatu mówi o szacunku, jaki wyraża wobec prawa Parlamentu Europejskiego do opinii na temat Polski. Ale uważa również przyjętą rezolucję za dokument jednostronny. Ocenia on zdaniem urzędników nie na podstawie analizy stanu prawnego a według kryteriów politycznych. Wpływa to na szkodę procesu integracji i stygmatyzuje Polskę jako państwo członkowskie.

Źródło: wprost.pl

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News