Policja konfiskuje flagi Młodzieży Wszechpolskiej. "Faszystowskie symbole"

Podczas kontroli autokaru przywożącego nowosądeckich członków Młodzieży Wszechpolskiej na Marsz Niepodległości do Warszawy, policjanci skonfiskowali banery, flagi i sztandary pasażerów. 

Policja zabrała sztandary ze Szczerbcem (symbol MW, miecz koronacyjny królów polskich, krąży legenda, że w 1018 roku Bolesław Chrobry wyszczerbił go uderzając ostrzem w bramę Kijowa) oraz Falangą.

Kiedy Szczerbiec, zwany też Mieczykiem Chrobrego został zakazany przez władze sanacyjne w dwudziestoleciu międzywojennym, środowiska narodowe zaczęły używać Falangi, symbolu znanego już za czasów króla Zygmunta I Starego.

Co ciekawe, przed Euro 2008 organizacja Football Against Racism in Europe zakazała używania na stadionach zarówno Szczerbca jak i Falangi.

Obecnie Falanga jest oficjalnym symbolem Narodowego Odrodzenia Polski (NOP) i Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR).

Policja konfiskując sztandary powołała się na artykuł 256 KK, który brzmi:

Art. 256. Propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News