W reakcji na Czarny Protest, PiS z własnej woli odrzucił projekt ustawy antyaborcyjnej, który wcześniej został skierowany do dalszych prac m. in. przez członków tej partii. Zachęceni sukcesem Czarnego Protestu nauczyciele także wyjdą na ulice w całej Polsce.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapowiedział, że 10 października nauczyciele będą manifestować pod urzędami wojewódzkimi w całym kraju. Przeciw czemu przygotowywany jest protest?

Chodzi o reformę oświaty, której najważniejszym punktem jest likwidacja gimnazjów. ZNP oczekuje, że minister edukacji Anna Zalewska wycofa się z dwóch projektowanych ustaw, wprowadzających zmiany w edukacji. ZNP apeluje też, by Zalewska „przystąpiła do rzeczywistej debaty o potrzebach polskiej edukacji”

– Pani Minister w swym projekcie ustawy Prawo oświatowe promuje szkoły prowadzone przez podmioty prywatne (fundacje, stowarzyszenia, spółki kapitałowe),nie gwarantuje rodzicom prawa posłania dziecka do szkoły prowadzonej przez podmiot publiczny, a co najgorsze – ustanawia nową zasadę, w myśl której jednostka samorządu terytorialnego nie musi prowadzić więcej niż jedną szkołę – mówił Broniecki. Ponadto, jak zwykle w takich przypadkach, nauczyciele domagają się też wzrostu płac o 10%.

źródło: wprost

...

Zobacz również