Marsz Niepodległości powinien być świętem, które łączy ludzi, nikogo nie dyskryminuje, ani nie wywyższa. Tego roku po raz kolejny stało się inaczej. Przy całkowitej bierności policji i organizatorów, tegoroczny Marsz przerodził się w niemalże faszystowską manifestację.

Nowoczesna wnioskuje o delegalizację ONR-u, Młodzieży Wszechpolskiej i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Wnioski zostały wysłane do Prokuratora Generalnego, Prezydent m.st. Warszawy i Prezydenta Miasta Krakowa – podmiotów, które na podstawie art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach mogą wnioskować do sądu o rozwiązanie stowarzyszeń.

Konstytucja RP, Rozdział 1, Art. 13 mówi jasno: „Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.

źródło: facebook.com

Tak wyglądał Marsz Niepodległości 2017 [ZDJĘCIA]


Duda z Tuskiem na Święcie Niepodległości? To musiało się tak skończyć... [MEMY]

Zobacz również