Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Partia Zmiana również opublikowały oświadczenia ws. Brexitu. We wczorajszym referendum Brytyjczycy niewielką większością opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej. 

– OPZZ z rozczarowaniem przyjmuje wynik referendum w Wielkiej Brytanii. Podobnie jak nasi sojusznicy z największych brytyjskich central związkowych byliśmy przeciwko opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Brexit może skutkować pogorszeniem sytuacji setek tysięcy migrantów, jak też uderzyć w cały unijny rynek pracy. W kampanii zwyciężyły ksenofobia i populizm, a w wyniku wyjścia z UE sytuacja większości Brytyjczyków pogorszy się. Naszym zdaniem wyniki referendum w Wielkiej Brytanii powinny skłonić Unię do refleksji. Czas na pogłębioną integrację całej UE, wzmocnienie solidarności między krajami, wprowadzenie w Unii podobnych standardów socjalnych i podatkowych. Powinniśmy równać w górę, a nie w dół. Brexit może być szansą na budowę bardziej socjalnej i solidarnej Unii Europejskiej. Jednocześnie OPZZ deklaruje, że we współpracy z brytyjskimi związkami zawodowymi będzie walczyć w obronie polskich pracowników w Wielkiej Brytanii – przekonuje OPZZ.

Oświadczenie opublikowała również partia ZMIANA. 

– Zarząd Krajowy ZMIANY wzywa polskie oraz europejskie elity do poszanowania wyniku referendum w Wielkiej Brytanii oraz przestrzega, iż dalsze wykorzystywanie tzw. Integracji Europejskiej do realizacji interesów wielkiego kapitału nieuchronnie doprowadzi do upadku całej Unii Europejskiej. ZMIANA przypomina, że w niedalekiej przeszłości zdarzyła się już sytuacja w której naród irlandzki został przymuszony do kolejnego głosowania kiedy zdecydował niezgodnie z „oczekiwaniami” europejskich decydentów. Kolejna próba takiego działania będzie oznaczać iż w Brukseli mamy do czynienia z ponadnarodowym rządem niekontrolowanym przez nikogo, z nieograniczoną władzą. W przeciwieństwie do innych polskich partii politycznych ZMIANA nie będzie zabierać głosu ws. samego Brexitu gdyż uważa to za suwerenną i w pełni uprawnioną decyzję Brytyjczyków. W naszym przekonaniu dezintegracja Europy jest nieunikniona, jako że instytucje Unii Europejskiej stały się narzędziem dyktatu bankierów, finansistów i amerykańskich koncernów zbrojeniowych nad narodami Europy. ZMIANA uważa, iż jedyną dopuszczalną formą zjednoczenia kontynentu jest poszanowanie suwerenności wchodzących w skład UE podmiotów, ze szczególnym naciskiem na suwerenność ekonomiczną, tożsamość kulturową oraz na wyrównanie standardów polityki socjalnej we Wspólnocie. Sprzeciwiamy się Unii Europejskiej będącej politycznym przedłużeniem agresywnego sojuszu NATO pchającego Polskę do konfliktu ze wschodnimi sąsiadami. Sprzeciwiamy się Europie w której Polska jest importerem nadwyżek produkcyjnych bogatych krajów zachodu i eksporterem taniej siły roboczej. Do ewentualnego nowego rządu brytyjskiego apelujemy o upublicznienie wszelkich dokumentów poświadczających pośrednie finansowanie Prawa i Sprawiedliwości przez instytucje związane z brytyjską Partią Konserwatywną. Istotne jest to szczególnie teraz gdy partia rządząca przetrzymuje w areszcie lidera ZMIANY Mateusza Piskorskiego i prowadzi kampanię nazywając opozycje pozaparlamentarną „agentami wpływu obcych państw. 

Polub fanpage pluralistycznego, bezstronnego portalu:

Zobacz również

...