Fundacja założona przez o. Tadeusza Rydzyka wytoczyła proces firmie, której uprzednio zleciła wykonanie odwiertów w Toruniu. Exalo Drilling SA została oskarżona przez redemptorystów o opóźnienie startu inwestycji i nienależyte prace. Firma wygrała sprawę.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację wniesioną przez Lux Veritatis po tym, jak Sąd Okręgowy w Toruniu wydał wyrok nieprzychylny fundacji. Wyrok jest prawomocny. Pozwana przez o. Rydzyka firma nie zapłaci mu 45 mln. zł. odszkodowania.

– Dla tej sprawy istotne jest to, że protokół odebrania robót z dnia 17 grudnia 2009 r. – jak trafnie zauważył sąd I instancji – był protokołem odbioru końcowego. I argumenty strony powodowej, że było inaczej i był to tylko odbiór częściowy, sądu apelacyjnego nie przekonały – tłumaczyła sędzia.

Fundacja o. Tadeusza Rydzyka została założona w 1998 roku. W 2006 roku uzyskała koncesję od ministerstwa środowiska na przeprowadzenie w Toruniu prac geologicznych związanych z poszukiwaniem i ustaleniem zasobów wód termalnych.

źródło: dziennik.pl

ZOBACZ TAKŻE

https://www.youtube.com/watch?v=BDQNFq1uh2w

...

Zobacz również