Obrady segmentu wysokiego szczebla to kluczowy element konferencji klimatycznych COP. Biorą w nim udział ministrowie ds. środowiska i klimatu ok. 200 państw świata. W czwartek w Bonn minister środowiska Jan Szyszko, powiedział, że Polska uznaje za jedną z najważniejszych umów naszych czasów Porozumienie paryskie. 

Umowa, jaką jest Porozumienie paryskie jest pierwszą w historii globalną umową klimatyczną, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Wynegocjowane zostało w grudniu 2015 r. w stolicy Francji, a zacznie obowiązywać od 2020 roku.

Porozumienie paryskie to narzędzie pozwalające na wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju, a jednocześnie na zatrzymanie tempa wzrostu koncentracji CO2 w sposób najbardziej efektywny i najtańszy – zaznaczył Szyszko w resorcie.

Dwie ważne kwestie

Minister zwrócił uwagę, że realizując postanowienia Porozumienia paryskiego, trzeba pamiętać o dwóch ważnych kwestiach: o pochłanianiu oraz redukcji.

Szkodliwe skutki wzrostu koncentracji CO2 przekładają się na najistotniejsze problemy świata, takie jak brak wody i wynikające z tego migracje, zanik różnorodności biologicznej, wymieranie gatunków oraz pogorszenie jakości powietrza. jest zatem naszym obowiązkiem, by jak najszybciej i jak najtaniej, i jednocześnie z pełnym uwzględnieniem wymiaru społecznego, zredukować koncentrację CO2 w atmosferze – powiedział Szyszko podczas obrad.

Zbiorowy wysiłek

W komunikacie minister środowiska powiedział, że dla dobra przyszłych pokoleń i stanu środowiska jest wspólne oraz solidne działanie, które jest gwarantem przejścia na ścieżkę niskoemisyjnego i odpornego na zmiany klimatu rozwoju. W resorcie zaznaczono, że Szyszko uważa, iż zmiany klimatu stanowią jedno z najpoważniejszych globalnych wyzwań, przed którymi obecnie stoi społeczność międzynarodowa.

Sprostanie temu wyzwaniu wymaga zbiorowego wysiłku i zaangażowania wszystkich państw. – podkreślił minister.

Przypomniał również, że główne cele i wartości Porozumienia paryskiego to wspólna odpowiedzialność, która oparta jest na suwerennych wkładach państw, uwzględniających ich zróżnicowane uwarunkowania, potrzeby i potencjały. To także poszanowanie dla narodowych odrębności, a także wzajemne zrozumienie i współpraca między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Polska od wielu lat intensywnie podejmuje praktyczne działania na rzecz implementacji zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej. W Katowicach Porozumienie paryskie musi stać się żywą strukturą realizującą swoje cele poprzez pakiet implementacyjny – zaznaczył minister.

Dialog Talanoa

Chcemy, by w Katowicach Dialog Wspomagający – Dialog Talanoa – bo tego określenia chcemy nadal używać, odzwierciedlał w najlepszy możliwy sposób zróżnicowane poglądy i oczekiwania Stron oraz korzystał z dorobku COP23 – dodał.

Podczas szczytu kilimatycznego Szyszko spotkał się z Georgem Davidem Banksem, doradcą ds. kilmatu prezydenta USA Donalda Trumpa. W komunikacie poinformowano, że podczas spotkania minister oznajmił, że Polska przyjęła decyzję rządu USA w sprawie wycofaniu się z Porozumienia paryskiego oraz chęci poznania oczekiwań USA wobec COP24 w Katowicach.

 

15 największych sekretów ujawnionych przez WikiLeaks

Jakie wykształcenie ma Beata Szydło? Nie do wiary! Czego uczyli się nasi politycy

...

Zobacz również