Nietypową akcją promocyjną zajęła się ambasada Rosji w Wilnie. Mieszkający w Wilnie Litwni zostali zasypani ulotkami przekonującymi ich do przeprowadzki na teren rosyjskiej enklawy – Obwodu Kaliningradzkiego.

Na początku grudnia obywatele stolicy Litwy – Wilna – zostali zasypani ulotkami. Z danych zamieszczonych na tych materiałach wynikało, że te pochodzą od ambasady Rosji mieszczącej się w Wilnie. Treść ulotek przekonywała Litwinów do zamieszkania na terenie Rosji.

Ulotki miały udowodnić Litwinom, że Obwód Kaliningradzki może zaoferować im lepsze warunki bytowe, a mieszkańcy tych terenów są średnio 3 razy bogatsi od przeciętnego obywatela Litwy. Zamieszczono też zestawienie cen jakie obowiązują w Kaliningradzie i Wilnie. W każdym z wypadków, rosyjskie ceny były niższe niż litewskie.

Oprócz tego na ulotce znaleźć można było też numer telefoniczny do rosyjskiej ambasady w Wilnie, czy linki do prokremlowskich stron internetowych – Russia Today i Sputnik.

Ekonomiści litewscy, którzy poddali ulotki badaniom, nie kryli swojego rozbawienia. Przedstawione na nich dane miały bowiem dyskredytować Litwinów i były zwykłymi propagandówkami. Średnią płacę na Litwie zaniżono o 100 euro, a porównanie cen było dość stronnicze. Faktycznie, ceny danych towarów, np. paliw i energii elektrycznej w Rosji są tańsze. Wynika to jednak z tego, że podlegają innemu opodatkowaniu.

Ambasada rosyjska przyznała się do kolportowania ulotek. Przyznała też, że to część planu zatwierdzonego w 2006 roku przez Władimira Putina. Ten dotyczy sprowadzenia na tereny Rosji tych Rosjan, którzy pozostają poza krajem. W związku z tym, że jak dotąd program ten przyniósł znikome efekty, postanowiono rozprowadzać propagandowe ulotki.

pt

...

Zobacz również