Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych odrzuciło wniosek o uznanie mniejszości polskiej, który złożył Związku Polaków w Niemczech. Jak przekonuje strona niemiecka, Polacy mieszkający na terenie Niemiec nie spełniają kryteriów. 

O decyzji niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych poinformował media przedstawiciel Związku Polaków w Niemczech, mec. Stefan Hambura.

Niemiecka odmowa uznania polskiej mniejszości została uargumentowana tym, że Polacy zamieszkujący Niemcy nie są ludnością „rodzimą” i „tradycyjne osiadłą” w Niemczech. Poza tym – jak wyjaśnia niemiecki MSW – uznanie polskiej mniejszości wymagałoby dodatkowo zmianę niemieckiej ustawy ratyfikacyjnej Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych z 1997 roku, kiedy do mniejszości narodowych zaliczono jedynie Duńczyków, Fryzyjczyków, Serbołużyczan i Romów. Wobec tego niemiecki MSW zdecydował się odrzucić wniosek ZPwN.

Z takim uzasadnieniem niemieckiego ministerstwa nie zgadza się Związek Polaków w Niemczech, który dowodzi, że do dzisiaj w Niemczech mieszkają osoby należące do polskiej mniejszości, które spełniają kryteria ustalone przez niemiecki rząd. Chodzi głównie o potomków przedwojennej mniejszości polskiej zamieszkującej tereny Zagłębia Ruhry, Berlinie, Hamburgu itd.

Polska uznała mniejszość niemiecką już w 1991 roku. Mniejszość niemiecka ma również prawo do minimum jednego przedstawiciela w polskim parlamencie.

Obserwuj Pikio.pl, by być na bieżąco:


bh, źródło: wp

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.