Ministerstwo finansów zrealizuje obietnicę Ewy Kopacz o nowych przepisach podatkowych w dwóch etapach. Powraca temat kontrowersyjnej klauzuli obejścia opodatkowania, która w 2004 roku została uznana za niekonstytucyjną. 

Pierwszy etap ma składać się z dużej nowelizacji ordynacji podatkowej. Projekt jest obecnie w konsultacjach międzyresortowych i do Sejmu trafi przed końcem roku. Posłowie uchwalą go do kwietnia 2015 roku. Nowe przepisy różnicują traktowanie podatników i wprowadzają klauzulę obejścia prawa. Ponadto, mają być punktem wyjścia do ponownego napisania ordynacji podatkowej.

Problem tkwi w tym, że klauzula została usunięta z polskiego systemu prawnego w związku z jej niekonstytucyjnością. W 2004 roku Trybunał uznał, że urzędy otrzymają zbyt daleko idącą swobodę, a jej usunięcie zwiększy bezpieczeństwo obrotu oraz hipotetyczne ustalenia kontroli skarbowych, które potem prowadzą do sporów sądowych. Na przekór wykładni prawa, za rządów Ewy Kopacz klauzula powraca.

Na kształt obecnych projektów można przypuszczać, że za unikanie opodatkowania będzie można uznać działanie zamierzone, wykorzystując sztuczną konstrukcję prawa (tzn. nadmiernie zawiłą i pozbawioną treści ekonomicznej), która w istotnej mierze poprawia sytuację finansową podatnika. Ilość klauzul w definicjach prowadzi do samowoli kontrolujących, którzy działania optymalizacyjne mogą rozpatrywać w kontekście obejścia prawa.

Drugim etapem ma być równoległe budowanie założeń do nowej ordynacji.

źródło: bankier.pl

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.