Ministerstwo Finansów ujawniło właśnie dane dotyczące długu Skarbu Państwa za czerwiec. Zdecydowanie nie są one optymistyczne. Wynika z nich, że tempo wzrostu długu utrzymuje się i zadłużenie tym samym zmierza ku rekordowej wartości.

W czerwcu 2017 roku Skarb Państwa był zadłużony na zawrotną sumę 945 mld 695,5 mln zł. Oznacza to, że w samym tylko czerwcu zadłużenie naszego kraju zwiększyło się o 5 mld 164,2 mln zł, czyli o 0,5%, a od końca 2016 roku o 1,8%. To jest bardzo zła prognoza dla naszych kieszeni. Wynika z niej bowiem, że jeśli tempo z czerwca się utrzyma, w połowie przyszłego roku zadłużenie osiągnie poziom biliona złotych.

Resort finansów wytłumaczył już, że zadłużenie w czerwcu wynika z kilku czynników. Wśród nich wymieniono m.in. ujemne potrzeby pożyczkowe (-5,8 mld zł), w tym nadwyżki budżetu państwa (-6,1 mld zł), zwiększenie stanu środków na rachunkach budżetowych (+9 mld zł) oraz różnice kursów walutowych (+2,2 mld zł).

Zgodnie z informacjami resortu finansów, udział długu w walutach obcych to niemal 1/3 całości długu Skarbu Państwa. Od końca 2016 roku zmniejszył się o 3,2 pkt. procentowe.

– W czerwcu 2017 roku udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 31,2%, tj. pozostał bez zmian względem poprzedniego miesiąca i zmniejszył się o 3,2 pkt procentowe względem końca 2016 roku. Stabilizacja udziału w czerwcu była przede wszystkim wypadkową dodatniego salda emisji długu na rynku krajowym i osłabienia złotego wobec euro – podało MF w komunikacie.

źródło: bankier.pl

...

Zobacz również