Posłanki opozycji, które nie opuściły Sejmu, spędziły razem Wigilię. Kobiety kontynuują sejmowy protest i zamierzają przebywać w gmachu aż do następnego posiedzenia. 

Protest w Sejmie zbiegł się ze świętami i rodzinnymi spotkaniami. Posłowie PO i .Nowoczesnej postanowili, że mimo to nie będą przerywać protestu.

Początkowo wydawało się, że rodziny parlamentarzystów nie będą mogły wejść do Sejmu, dlatego część z nich nie przyjechała do Warszawy. Kancelaria Sejmu wydała jednak zezwolenie bazując na przykładzie Sławomira Nitrasa.

Posłanki opozycji przy prowizorycznym wigilijnym stole spotkały się we własnym gronie. Sympatycy opozycji przekazały im różne potrawy za co posłanki serdecznie podziękowały.

...

Zobacz również