Nad KRS wciąż gromadzą się czarne chmury. Ten wniosek może wszystko zmienić

Nad KRS wciąż gromadzą się czarne chmury. Ten wniosek może wszystko zmienić Źródło: fot. screenshot/KRS

KRS ma nie lada problem. Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Rady złożono wniosek o poszerzenie obrad. Teraz nad polskimi sędziami i politykami wchodzącymi w skład Krajowej Rady Sądownictwa zbierają się czarne chmury. Ten wniosek może wszystko zmienić.

KRS na ścieżce wojennej z Europą? Po tym, jak w poniedziałek Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) zdecydowała się zawiesić członkostwo polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w swoich szeregach, nasza instytucja zdecydowała się odpowiedzieć. Jak informuje RMF FM, na rozpoczętym dziś posiedzeniu organ zdecyduje o dalszym uczestnictwie w ENCJ.

KRS zawieszone w ENCJ

W poniedziałek na nadzwyczajnym posiedzeniu ENCJ w Bukareszcie głosowano w sprawie zawieszenia polskiej Krajowej Rady Sądownictwa w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Za zawieszeniem polskiego członkostwa oddano 100 głosów, 9. przedstawicieli się wstrzymało, a tylko 7. było przeciw wnioskowi. Przez zawieszenie członkostwa polski organ nie ma żadnego prawa głosu oraz stracił możliwość podejmowania jakichkolwiek działań na arenie międzynarodowej w ramach ENCJ. Działanie Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa jest wywołana ostatnimi nowelizacjami przepisów w Polsce, na mocy których Sejm RP wybrał 15 nowych sędziów po zmianie zasad ich elekcji..

Polska rada opuści europejską instytucję?

    Jak wynika z doniesień medialnych, na dzisiejszym posiedzeniu sędzia Jarosław Dudzicz wystąpił z wnioskiem formalnym o przedyskutowanie kwestii. W jego ocenie rada musi się natychmiast odnieść do zawieszenia jej członkostwa w europejskim organie, a w dalszej kolejności podjąć uchwałę o wystąpieniu z ENCJ. Wniosek sędziego nie spotkał się z sprzeciwem, dlatego został natychmiast włączony do porządku obrad. Mimo że grupa sędziów KRS pod przewodnictwem Leszka Mazura była na początku sceptyczna, to punkt będzie jednak omawiany. Warto nadmienić, że jeszcze wczoraj sędzia Mazur reprezentował KRS w ENCJ w Brukseli. Wniosek, który złożył sędzia Dudzicz nie oznacza jeszcze opuszczenia przez KRS szeregów ENCJ. Jest to jednak pierwszy krok w tym kierunku. Może to oznaczać w konsekwencji, że Polska straci część argumentów w sporze z Europą w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w kraju. Komentatorzy podkreślają, że ewentualne wystąpienie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa nie będzie niosło za sobą skutków dla "przeciętnego Kowalskiego". Może jednak posłużyć do dalszych ataków na polskich polityków i sędziów. Ponadto zaprzeczy wszystkim argumentom, które dotąd były przez członków polskiej Rady przedstawiane.ZOBACZ TAKŻE:
  1. Kosiniak-Kamysz starł się z ludźmi na ulicy. „Nie dotykaj mnie!”
  2. Agata Duda pożegna się z rolą pierwszej damy? Niespodziewane wieści o głowie...
  3. Przyjaciółka Marii Kaczyńskiej: Jarosław jest gorszy bo nie miał kobiety, która by...
Następny artykuł