Z ostatniej chwili: Polska na celowniku ONZ

Z ostatniej chwili: Polska na celowniku ONZ

Po krytyce jaka spadła na rząd Prawa i Sprawiedliwości ze strony Unii Europejskiej i Komisji Weneckiej przyszła pora na Organizację Narodów Zjednoczonych, która właśnie wezwała Polskę do poszanowania praworządności i opublikowania wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego. ONZ wydało również zalecenia i ostro skrytykowało polski rząd.

Po tym jak eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych debatowali w październiku na temat Polski, Komitet Praw Człowieka ONZ wydał właśnie zalecenia dla Polski.

ONZ ma zastrzeżenia do działań polskiego rządu m.in. w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, który - jak przekonują eksperci ONZ - jest blokowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. ONZ zaleca, by obóz rządzący w Polsce przestał paraliżować prace trybunału i opublikował wszystkie wyroki jakie dotychczas zostały wydane przez tę instytucję.

ONZ zwraca też uwagę i wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją kobiet w Polsce. Większość zastrzeżeń dotyczy prób zaostrzenia już i tak restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego oraz odbierania organizacjom kobiecym dotacji państwowych, bez których w gruncie rzeczy są skazane na niebyt.

ONZ wyraziło również zaniepokojenie aktami nienawiści na tle religijnym, rasowym i orientacji seksualnej jakie mają mieć miejsce w Polsce zbyt często. W tym kontekście Komitet Praw Człowieka wezwał rząd Prawa i Sprawiedliwości do przyjęcia "prawa antydyskryminacyjnego".

Warto jednak wspomnieć, że Komitet Praw Człowieka nie może w żaden sposób ukarać Polski, więc rząd PiS nie musi się stosować do jego zaleceń, jeśli nie ma takiej woli politycznej.

Polub fanpage jedynego bezstronnego portalu informacyjnego

bh Następny artykuł