Witam czytelników zapoznających się z kolejnym dziełem mojego autorstwa. Jeżeli ktoś się spodziewał tekstu w dotychczasowej stylizacji i tematyce, niestety zapewne będzie zawiedziony. Z racji braku weny i czasu nie będę umieszczał w tym artykule swoich przemyśleń, jak to miałem wcześniej w zwyczaju. Zamiast tego, przedstawię dość jaskrawe porównanie konfliktu interesów i drobne przesłanie – jak należy postępować z i na co nie należy pozwalać korporacjom. Spis oparty całkowicie na informacjach z „Patologii Transformacji” Witolda Kieżuna.

Kraj dbający o korzystne dla siebie wykorzystanie inwestycji zagranicznych koncernów działa w celu realizacji następujących postulatów.

1. Pełna realizacja zadań związanych ze wzrostem spółki i wykorzystaniem jej potencjału operacyjnego

2. Filia ma być niezależną, zintegrowaną pionowo całością, w pełni odpowiadającą za conajmniej jedną funkcję produkcyjną.

3. Maksymalny rozwój rynków dla eksportu krajowego.

4. Zwiększenie stopnia przetwarzania surowców w Kanadzie przy możliwie największej liczbie jego stadiów.

5. Polityka jednakowych cen w sprzedaży za granicę i w obrotach w obrębie korporacji

6. Rozwijanie źródeł zaopatrzenia w Kanadzie

7. Włączenie do zadań filii kanadyjskiej prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz dotyczących projektowania i doskonalenia produktów

8. Zachowywanie znacznej części przychodów na cele wzrostu.

9. Mianowanie obywateli kraju na stanowiska wyższych funkcjonariuszy i dyrektorów

10. Udział krajowych prywatnych inwestorów w majątku spółki

11. Ogłaszanie sprawozdań finansowych działalności w kraju

12. Popieranie krajowych instytucji kulturalnych i charytatywnych.

Kraj nie potrafiący zadbać o właściwe wykorzystanie kapitału zagranicznych koncernów pozwala na:

1. Ustanowienie przez planistów korporacji mającej siedzibę w innym kraju planów rozwoju, lub ograniczenia działalności bez uwzględnienia planów i aspiracji kraju docelowego inwestycji

2. W krajowej filii odbywa się głównie montaż z importowanych części, lub jest ona dystrybutorem dóbr wytwarzanych gdzie indziej, tak więc jej działalność można zlikwidować, lub przenieść

3. Realizacja zamówień eksportowych na rynki krajów trzecich z zapasów znajdujących się w innym kraju, przynosząca korzyści obcemu, zaś nie naszemu bilansowi płatniczemu.

4. Jak najmniejszy stopień przetwarzania surowców w kraju w celu zminimalizowania jego wpływów politycznych

5. Ustalanie cen negocjowanych lub bodźcowych przez krajowe filie zagranicznych korporacji w celu uniknięcia płacenia krajowych podatków dochodowych

6. Preferowanie źródeł dostaw zza granicy z uwagi na wygodę korporacji lub w celu wywierania nacisku politycznego

7. Koncentracja zadań B+R oraz projektowania produktów za granicą, co oznacza, że technika krajowa nigdy nie rozwinie tych umiejętności

8. Zyski osiągnięte w Kanadzie nie są przeznaczone na finansowanie rozwoju kanadyjskiej filii

9. Mianowanie wyższych funkcjonariuszy i dyrektorów zza granicy aby zapobiec kształtowaniu się miejscowych poglądów w kwestiach wykonywania i planowania

10. Tworzenie filii będących w pełni własnością macierzystej spółki uniemożliwia obywatelom kraju decydowanie o ich polityce i osiąganiu zarobków

11. Włączanie wyników działalności w kraju do sprawozdań finansowych macierzystej spółki, lub nieogłaszanie żadnych istotnych informacji

12. Niepopieranie takich miejscowych przedsięwzięć jak „United Appeal” przy jednoczesnym hojnym wspomaganiu przez macierzystą spółkę podobnych akcji za granicą.

Wnioski pozostawiam wam.

Zobacz również

Student, patriota, o krytycznym spojrzeniu na otaczający nas świat. Tropiciel absurdów i poszukiwacz rozwiązań na nie.