Sprostowanie

W dniu 29 grudnia 2017 roku na portalu pikio.pl (www.pikio.pl) opublikowano artykuł pod tytułem „Niewyobrażalna katastrofa w Warszawie! Ludzie zmiażdżeni, zawaliła się hala”, w którym to artykule zostały podane informacje nieprawdziwe tj. że zawaliła się hala w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej a także informacje nieścisłe i wprowadzające w błąd poprzez użycie nadmiernie ekspresyjnych epitetów uwypuklających skalę wydarzenia i wyolbrzymiających rzeczywiste zajście podczas gdy w wyniku nieszczęśliwego wypadku doszło do zawalenia się stropu w wewnętrznym pomieszczeniu w części hali wyłączonej z użytku, w wyniku którego jedna osoba zmarła, a druga odniosła niewielkie obrażenia i jeszcze tego samego dnia opuściła szpital.

...

Zobacz również