Niejednokrotnie z różnych stron usłyszeć można było głosy mówiące, że Jarosław Kaczyński nie postępuje zgodnie z ideami swojego zmarłego brata. Ostatecznym wyrazem tego zarzutu są dwa powieszone obok siebie plakaty zestawiające wypowiedzi braci.

Inicjatywa Akcji Demokracji może nie spodobać się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Fundacja wywiesiła w Warszawie, między ministerstwem sprawiedliwości a kancelarią premiera, dwa billboardy, na których widnieją wypowiedzi prezesa PiS i jego brata. Obie dotyczą tej samej instytucji – Krajowej Rady Sądownictwa. Na tym podobieństwa się kończą.

Popierany przeze mnie podczas obrad Okrągłego Stołu postulat utworzenia Krajowej Rady Sądownictwa stanowił ważny krok na drodze do uczynienia z Polski demokratycznego państwa prawa – to cytat z Lecha Kaczyńskiego widoczny na białym billboardzie.

Krajowa Rada Sądownictwa to instytucja postkomunistyczna – to, dla kontrastu, wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego widniejąca na czarnym billboardzie.

Celem odpowiedzialnej za wywieszenie billboardów fundacji było uwypuklenie różnic w podejściu do KRS-u między braćmi Kaczyńskimi. Warto w tym miejscu podkreślić, że sam Jarosław Kaczyński do pewnego momentu podzielał zdanie brata. Podczas obrad Okrągłego Stołu również optował za stworzeniem organu samorządu sędziowskiego.

...

Zobacz również