Jak obliczyć podatek dochodowy? To nie takie proste, podpowiadamy

Jak obliczyć podatek dochodowy? To nie takie proste, podpowiadamy Źródło: pixabay.com/stevepb

Jak obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych? Choć sprawa wydaje się całkiem łatwa, wymaga skupienia i skrupulatności. Dotyczy on zarówno firm jednoosobowych, jak i różnych form spółek i stowarzyszeń. Kwartalnie lub co miesiąc należy wpłacać zaliczki na poczet tego podatku. W dalszej części tekstu przybliżymy, czym jest podatek dochodowy oraz jak go obliczyć.

Jak obliczyć podatek dochodowy i czym on tak właściwie jest? Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem na rzecz państwa, do ponoszenia go zobligowane są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne uzyskujące dochód.

Przypomnijmy jeszcze: czym jest dochód - jest to przychód po odliczeniu kosztów.

Jak obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych i wszystkich form działalności gospodarczych?

Podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli osób, które uzyskały dochód w danym roku, zawarty jest w tak zwanej ustawie o PIT z dnia 26 lipca 1991 r. Wysokość podatku dochodowego zależy od formy opodatkowania:

 • podatek progresywny, czyli na zasadach ogólnych 18% do kwoty dochodu 85 528 złotych i 32% powyżej tej kwoty,
 • podatek liniowy - 19% od kwoty przychodów,
 • ryczałt - 8,5% (lub innych wartości procentowych) od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnicy rozliczają się raz w roku, składając PIT w Urzędzie Skarbowym, aby nie płacić wysokiej kwoty, można co miesiąc odprowadzać zaliczkę raz w miesiącu, upoważniając do tego swojego pracodawcę, to najczęściej spotykana sytuacja. Możliwe jest wspólne rozliczanie z małżonkiem, a także skorzystanie z różnych ulg.

Te wytyczne tyczą się zarówno osób fizycznych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, a także osób będących wspólnikami spółki cywilnej lub spółek osobowych (między innymi emerytów, przedsiębiorców).

Przy czym osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość rozliczania się poprzez kartę podatkową, jednak to rozwiązanie jedynie dla przedstawicieli wybranych usług, między innymi: gastronomicznej , jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, lub w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu. Jest to najprostsza z form opodatkowania, ponieważ nie wymaga prowadzenia księgowości. 

Podatek od osób prawnych reguluje rozdział 5. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Osoby prawne, czyli: spółki kapitałowe prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, w tym spółdzielnie mieszkaniowe rozliczają się z Urzędem Skarbowym za pomocą tak zwanego CIT-u, czyli stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Stawki tego podatku to:

 • 19% - to podstawa opodatkowania na zasadach ogólnych, a także podatek od przychodów z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach,
 • 9% - podstawa opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność z kilkoma wyjątkami.

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą - możemy przeczytać w artykule 7. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy - wzór, kalkulator będzie niezbędny

Podatek PIT płacą osoby fizyczne, natomiast prawne - CIT. Rozliczając podatek dochodowy na podstawie skali, czyli 18 i 32% oraz podatku liniowego 19%, a także podatek CIT, jesteśmy zobowiązani do odprowadzania zaliczki co miesiąc do 20. dnia następnego miesiąca lub kwartalnie, również do 20. miesiąca po zakończeniu kwartału:

 • I kwartał - styczeń - marzec - zaliczka opłacana do 20 kwietnia,
 • II kwartał - kwiecień - czerwiec - zaliczka opłacana do 20 lipca,
 • III kwartał - lipiec - wrzesień - zaliczka opłacana do 20 października,
 • IV kwartał - październik - grudzień - zaliczka opłacana do 20 stycznia.

Jak już wspominaliśmy, osoby zatrudnione mogą zrzucić ten obowiązek na swojego pracodawcę, który co miesiąc będzie pomniejszać kwotę jego wypłaty i płacić zaliczkę. 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy mogą również skorzystać z uproszczonej formy w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w deklaracji złożonej w roku poprzednim. Pełna księgowość jest prowadzona przez pełną księgową, która zna zawiłości w opłacaniu składek na podatek dochodowy.

 1. Jak i do kiedy wypełnić PIT? Wszystkie potrzebne informacje w jednym miejscu
 2. 13 emerytura - wniosek? Wiemy, co trzeba zrobić, żeby dostać świadczenie
 3. Kto może liczyć na emerytury pomostowe? O co w nich chodzi i ile wynoszą?
 4. Państwa, które zaliczają się do najbardziej rozwiniętych gospodarek świata
 5. Co wiemy o życiu rodzinnym byłego szefa MONu? Antoni Macierewicz chroni prywatności
Następny artykuł