„Polacy, precz  z Litwy” – brzmi hasło wymalowane w Solecznikach, w okolicach Wilna. Jest to rejon, w którym Polacy stanowią około 70 procent mieszkańców. 

Jak podaje radna Ruchu Liberałów Julia Mackiewicz hasło może być prowokacją. Litewska policja już rozpoczęła śledztwo i poszukuje sprawców.

Rejon, o którym mowa zamieszkiwany jest głównie przez Polaków, aczkolwiek żyje tu również wielu Białorusinów, Rosjan i Żydów. Jak podkreślają lokalni działacze, od zawsze był to region wielokulturowy i wielonarodowościowy.
Polacy na Litwie nadal nie cieszą się sympatią. Litwini wciąż pamiętają, jak 25 lat temu tylok 3 z 9 przedstawicieli mniejszości Polski podpisało Akt Niepodległości, który oznaczał oderwanie Litwy od ZSRR. pozostali deputowani wstrzymali się od głosu.

Pomysł utworzenia Autonomii Wileńszczyzny jaki zrodził się 25 lat temu w głowach Polaków zamieszkujących Litwę, do dziś jest przyczyną antypolskich nastrojów w tym kraju.

źródło: wp.pl

Zobacz również

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.