Sąd Apelacyjny w Warszawie wznowi proces odwoławczy gen. Kiszczaka z uwagi na opinię biegłych, którzy uznali, że zdrowie oskarżonego pozwala na jego uczestnictwo w postepowaniu.

W 2012 roku gen. Kiszczak został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu za udział w związku przestępczym mającym zbrojny charakter (sprawa dot. wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r.). Sprawa została skierowana do Sądu Apelacyjnego, który w 2013 roku zawiesił postępowanie z uwagi na zły stan zdrowia oskarżonego.

W 2014 roku IPN wystąpił o wznowienie procesu i złożył wniosek o przebadanie Czesława Kiszczaka, który został w grudniu siłą doprowadzony na badania. Z opinii biegłych, którzy przeprowadzali badania wynika, że stan zdrowia prlowskiego generała polepszył się i może on uczestniczyć w procesie.

bh, źródło: tvp.info

Zobacz również