Okazuje się, że prawie połowę pieniędzy, które można było wygrać w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zdobędzie fundacja założona przez naczelnego Gazety Polskiej, Tomasza Sakiewicza. Co ciekawe, organizacja Sakiewicza ochronę środowiska wpisała do swojego statutu dopiero przed końcem składania wniosków.

Fundacja Niezależne Media została założona osiem lat temu przez naczelnego Gazety Polskiej, Tomasza Sakiewicza i Sławomira Sawickiego, prawnika, który reprezentuje Gazetę Polską i Gazetą Polską Codziennie. W radzie znajduje się także krewny Jarosława Kaczyńskiego – Grzegorz Tomaszewski. Chociaż dotąd jej działalność polegała na udzielaniu pomocy w procesach sądowych dziennikarzy, wystartowała w konkursie NFOŚiGW.

Konkurs Funduszu polegał na wsparciu „aktywnej edukacji skierowanej do grup zawodowych, mających największy wpływ na przyrodę”. W tym celu NFOŚiGW wyłożył 12,9 mln złotych na nagrody w konkursie. Swój udział w nim zgłosiło 17 podmiotów, z czego 9 z nich otrzyma dotację. Trzecie miejsce zajęła Fundacja Sakiewicza i Sawickiego, która zgarnie 6 milionów, czyli prawie połowę z całej puli pieniężnej.

Wszystko przez zmianę w statucie, jakiej dokonano w maju. Do słów „wspieranie działań nakierowanych na podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego różnych regionów Polski oraz ziem należących w przeszłości do Państwa Polskiego, a także dziedzictwa przyrodniczego” dodano bowiem zwrot „ochronę środowiska, bioróżnorodności oraz propagowanie idei zrównoważonego rozwoju”.

Co ciekawe, na dzień przed terminem, który wyznaczono na koniec zbierania wniosków (28. kwietnia 2016), z władzami Funduszu spotkali się przedstawiciele Fundacji. Po spotkaniu NFOŚiGW termin przyjmowania wniosków przesunął na 23. maja. 9. maja z kolei w statucie Fundacji wprowadzono zmiany i dodano zapis o ochronie środowiska, który uprawniał Fundację Niezależne Media do wzięcia udziału w konkursie.

Propagowanie wiedzy na temat bioróżnorodności, ochrony, idei zrównoważonego rozwoju, instytucji Natura 2000 na przykładzie terenów Puszczy Białowieskiej poprzez zbudowanie i prowadzenie portalu multimedialnego puszcza.tv” – tak brzmiał tytuł projektu, którego zgłosiła Fundacja Sakiewicza. Organizacja wystąpiła też o 6 mln złotych, które NFOŚiGW miałoby dorzucić jej do stworzenia portalu puszcza.tv.

Środowiska ekologów i niektórzy z członków Funduszu nie kryją swojego oburzenia. Wskazują bowiem na to, że organizacja właściciela GPC nie ma żadnego doświadczenia w organizowaniu projektów związanych z ochroną środowiska. Krytycy zwracają też uwagę na fakt, że media kierowane przez Sakiewicza wyraźnie opowiedziały się za wycinaniem drzew w Białowieży.

Polub fanpage pluralistycznego, bezstronnego portalu o polityce i społeczeństwie:


źródło: innpoland.pl
pt

...

Zobacz również