Kiedy jest Dzień Unii Europejskiej? Data święta jest znacząca

Kiedy jest Dzień Unii Europejskiej? Data święta jest znacząca Źródło: publicdomainpictures/Dawn Hudson

Dzień Unii Europejskiej to święto wolności i demokracji oraz integracji politycznej, społecznej i gospodarczej. Czy istnieje tylko jedna data obchodów? Kiedy świętujemy dzień europejskich państw? Data jest wyjątkowa.

Dzień Unii Europejskiej jest świętem wszystkich 28 demokratycznych państw wspólnoty oraz ich mieszkańców. Integracja polityczna, gospodarcza i społeczna to idee, które mają długą i ciekawą historię. Z chwilami wzlotów i upadków przetrwały do dzisiaj, co roku świętując wolność i demokrację. Data, w której celebrujemy radość z bycia europejczykami, nie jest przypadkowa, ma wyjątkowe znaczenie.

Dzień Unii Europejskiej 2019

Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich. Celem działalności tej organizacji międzynarodowej jest tworzenie mechanizmów współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Powołując do życia różne ograny i instytucje Unia wzmacnia jedność między nimi, a czynniki kulturowe i historyczne w dużym stopniu wpływają na chęć integracji, ideę wspólnoty oraz obieranie wspólnej drogi do poprawiania jakości życia w Europie.

Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy traktatu z Maastricht podpisanego 7 lutego 1992 roku. Swoją historię ma jednak znacznie dłuższą. Korzenie integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. 18 kwietnia 1951 roku Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy i RFN założyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, która stworzyła podwaliny pod idee wielkiej międzynarodowej organizacji. W tym roku po raz kolejny ludzie będą świętować dzień europejskich państw, ciesząc się z integracji i tolerancji, wolności i demokracji.

Kiedy obchodzimy Dzień Unii Europejskiej?

Każdego dnia w roku, obywatele 28 państw europejskich zbierają się w szczególnych miejscach w swoich krajach, aby celebrować ten wyjątkowy dzień. Koncerty, szkolne przedstawienia, festyny oraz różnego rodzaju wydarzenia artystyczne mają na celu przypomnieć wszystkim jak ważne w dzisiejszych czasach jest pojęcie tolerancji, oraz wolności. Ludzie radują się z tego, że są pełnoprawnymi europejczykami, a przede wszystkim z tego, że pomiędzy nimi, a sąsiednimi krajami nie ma granic.

Polska do europejskiej wspólnoty dołączyła 1 maja 2004 roku i już niedługo będzie świętować 15-lecie członkostwa. Co roku właśnie tego dnia, który dla rodaków jest szczególny ze względu na tradycję obchodów Święta Pracy, w większości polskich miast organizowane są wydarzenia plenerowe, w których wspólnie z najpopularniejszymi artystami krajowej sceny każdy może wyrazić swoją radość z bycia europejczykiem. Świętowanie przez Polaków akcesu do Unii 1 maja nie oznacza, że nie bierzemy udziału w oficjalnych obchodach Dnia Unii Europejskiej.

Święto państw europejskich obchodzone jest co roku 9 maja. Tego dnia, wszyscy zwolennicy integralnej wspólnoty, demokracji, a także miłośnicy tolerancji okazują swoją radość i dumę z bycia członkiem Unii Europejskiej. 4 dni wcześniej odbywa się Dzień Europy. Jest on związany z ustanowieniem Rady Europy 5 maja 1949 roku. Udział w tym święcie preferowany jest dla państw, które są członkami rady, a nie Unii Europejskiej.

9 maja dzień Unii Europejskiej

9 maja we wszystkich 28 krajach członkowskich odbywają się obchody europejskiego święta. Data ta nie jest przypadkowa. Została ona ustanowiona na cześć i ze względu na pamięć o planie Schumana. Dokładnie 9 maja 1950 Robert Schuman przedstawił plan utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Ciekawostką jest fakt, że Dzień Unii Europejskiej nie jest oficjalną nazwą. Uchwaloną przez Parlament Europejski oficjalną nazwą święta jest Dzień Europy.

ZOBACZ TAKŻE NA PIKIO.PL

  1. Ile lat ma Święto Pracy i dlaczego obchodzimy je 1 maja? Odpowiadamy na wszystkie pytania
  2. Jakie święto obchodzimy 2 maja? Jest nowe, ale bardzo ważne
  3. Jakie święto jest 3 maja? To nie tylko uroczystość państwowa
  4. Kiedy jest Dzień Strażaka. Dzielni i waleczni druhowie zasługują na święto
  5. Życzenia na Dzień Strażaka. Nasi bohaterowie obchodzą swoje święto
Następny artykuł
Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów! Kliknij obserwuj pikio.pl na: Google News