Katastrofa Smoleńska była bez wątpienia jedną z największych tragedii w najnowszej historii Polski. Jej okoliczności wciąż podlegają wielu spekulacjom i wywołują skrajne emocje. Konflikt wokół katastrofy najprawdopodobniej jeszcze długo nie ucichnie – polskie MSZ wystosowało właśnie notę dyplomatyczną.

Dokument skierowany został do Sierieja Andriejewowa, rosyjskiego ambasadora. W notatce wyrażono zaniepokojenie, zarzucanym utrudnianiem dostępu do miejsca katastrofy smoleńskiej. Strona polska domaga się „podjęcia dwustronnego dialogu na odpowiednim szczeblu”.

Strona polska uważa dotychczas podjęte zobowiązania za wiążące i wyraża oczekiwanie, że strona rosyjska nie dopuści do żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudnić swobodny i nieskrępowany dostęp do miejsca katastrofy Tu-154 oraz, które uwłaczałyby szczególnemu charakterowi tego miejsca – zarówno obecnie, jak i w przyszłości – czytamy w notce.

Wręczony ambasadorowi przez Bartosza Cichockiego, wiceszefa MSZ, dokument zawiera jeden szczególnie mocny punkt. Dotyczy on pomnika ofiar katastrofy. Polski resort dyplomatyczny wyraził „nieustanną gotowość powrotu do rozmów na temat planów budowy pomnika Ofiar katastrofy”.

 

...

Zobacz również