Naukowcy z Chin postanowili zbadać, dlaczego w kontakcie z niektórymi ludźmi dzieci zanoszą się płaczem. To nietypowe zachowanie dotąd często rodziło pytania. Okazuje się, że odpowiedź na nie jest bardziej banalna i okrutna niż się dotąd wydawało.

Chińczycy w swoim projekcie pod zwięzłą nazwą „Zdolność dzieci do podejmowania decyzji o zaufaniu lub nieufności na bazie twarzy oraz relacji między dziecięcą ufnością a atrakcyjnością twarzy” poddali badaniu 101 dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Do grupy badawczej dołączyli też 37 studentów.

Kolejnym badanym eksperci pokazywali zdjęcia 200 męskich twarzy. Badani mieli ocenić atrakcyjność modeli, a także to, czy ci są godni zaufania. Wyniki badania były jednoznaczne – dla najmłodszych badanych atrakcyjność równała się z zaufaniem. Tendencja ta słabła u starszych badanych, by powrócić znów u najstarszej badanej grupy. Co więcej, trend ten jest zdecydowanie silniejszy u dziewcząt.

Jak podają Chińczycy, dlatego też najmłodsi często zanoszą się płaczem na widok dorosłych. Maluchy oceniają, jak bardzo mogą ufać danej osobie na podstawie jej wyglądu. Jeśli więc ktoś jest po prostu brzydki, dzieci zaczną na jego widok płakać. Cóż, nie od dziś wiadomo, że maluchy są bezwzględne i nie bawią się w konwenanse.

...

Zobacz również