Historia jest naszą matką, która wskazuje nasze błędy i uczy nas przyszłości. Pokazuje kim byli nasi wrogowie, kształci myślenie, buduje tożsamość narodową i co najważniejsze, można w niej znaleźć źródła problemów lub niepowodzeń naszego dzisiejszego społeczeństwa. W Europie XX wieku trudno jest znaleźć drugie takie Państwo, jak nasze, które przeszło tak nieprawdopodobne, krwawe cierpienia. Odzyskując Niepodległość w 1918r. Polska miała wielką wizję. Wizję bycia ?elitą na świecie?. Tworzyła się inteligencja, powstawała silna armia, wrogowie patrzyli na nas z zazdrością. Niestety, był to tylko moment trwający zaledwie 21 lat. W rzeczywistości była zapowiedzią wielkiej hekatomby, która w 1939 roku spadła na naszą Ojczyznę. Zaczęliśmy masowo tracić: wielkich Profesorów, lekarzy, pisarzy, księży, oficerów?

Jakoś przetrwaliśmy. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasze wspaniałe Bohaterskie podziemie. Obecnie już Pułkownik Witold Pilecki, również uczestnik wojny polsko – bolszewickiej pod jego dowództwem w czasie II wojny światowej ułani zniszczyli 7 niemieckich czołgów, oraz 2 samoloty. Jako pierwszy spisał tajne raporty dotyczące życia w obozie zagłady, tzw ?Raporty Pileckiego?. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, gdzie dowodził jednym z oddziałów zgrupowania Chrobry II. Można by tak wymieniać bez końca. Sama historia ?Żołnierzy Wyklętych? nie dotyczy tylko Pułkownika Witolda Pileckiego, ale również wielu innych Bohaterów takich jak: Zygmunt Szendzielarz ?Łupaszka?, Stanisław Sojczyński ?Warszyc?, czy inni. Za działalność w czasie II wojny światowej powinna ich spotkać, tylko i wyłącznie nagroda. Najlepiej określił to Profesor Krzysztof Szwagrzyk mówiąc ? gdybyśmy mieli inny system, gdyby to nie był system zbrodniczy, komunistyczny, gdyby żyli w normalnym kraju, byliby ministrami, generałami, dowódcami, profesorami.?

Faktycznie, w większości na świecie wojna miała swoje zakończenie w 1945 roku. U nas jednakże rozpoczęła się kolejna faza kontynuacji. Nadszedł moment ?Stalinizmu? w Polsce. Nie był to proces ?naturalny?. Był to typowy proces zbrodniarzy zrealizowany dzięki sowieckim czołgom i dywizjom NKWD, przejmując nielegalnie władzę w naszym kraju. Rozpoczęto tworzenie ?siatek agenturalnych?, powstawała cenzura, mordowano Polaków, a przede wszystkim naszych Bohaterów z podziemia. Brutalne procesy(wyrywanie paznokci, przypalanie np. zapalniczką różnych części ciał, łamanie rąk, bicie różnymi metalowymi przedmiotami i nie tylko), wyroki(najczęściej kara śmierci, np. strzał w tył głowy) to wszystko było na porządku dziennym. Wyobraźmy sobie teraz, co musiały czuć ich rodziny, dzieci, żony? Nie można również zapomnieć o kobietach, które również zginęły z rąk komunistów, jak chociażby sanitariuszka 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej Danuta Siedzikówna ?Inka?. Została zastrzelona, krzycząc przed śmiercią ?Niech Żyje Polska! Niech żyje Łupaszka!?.

Komuniści mordowali tak, żeby pamięć o nich na zawsze była stracona. Do dzisiaj nie są znane miejsca pochówek bardzo wielu ofiar, znajdując tylko niektórych. Przypominam, że odbyło się to po bardzo skomplikowanych identyfikacjach. Chciano nam wszczepić idee propagandową i zakłamaną, zostając w ten sposób na zawsze kukiełeczkami ustroju komunistycznego. Tylko dzięki tak wybitnym Rycerzom naszej historii jak właśnie wyżej wspomniany Profesor. Krzysztof Szwagrzyk i historyk Tadeusz M. Płużański, oraz dzieci Bohaterów podziemia, możemy na nowo myśleć o budowie wolności dla naszej Ojczyzny. Ojczyzna nie może być wolna, żyjąc w siatce kłamstwa. Zwłaszcza, że jest to historia świeża, która kształci naszą tożsamość i wskazuje źródła problemów obecnych czasów. Być może jest jeszcze wiele innych postaci podziemia, których nie można odnaleźć, a osiągnięcia mają nie mniejsze jak Ci obecnie zidentyfikowani.

Można również spotkać się z wieloma głosami typu ? zostawcie ten temat w spokoju?. Na to zgody być nie może. My mówimy nie! Skoro uczymy się prawdziwej historii o wojnach punickich, historii Francji, Anglii, to dlaczego nie możemy uczyć się prawdziwej historii o ?Żołnierzach Wyklętych?? Komuś to przeszkadza? Akcja ? Chcemy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w stolicy? ma złamać ten kłam. Zapraszamy wszystkie środowiska dobrej woli do współpracy. To jest nasze zobowiązanie. Nasi Bohaterowie patrzą na nas z góry.

 

„Wywalcz Polsce Wolność lub zgiń!”
dewiza Cichociemnych

Zobacz również

Członek Prawa i Sprawiedliwości w powiecie piaseczyńskim, Forum Młodych PiS Warszawa, wiceprzewodniczący FM PiS Piaseczno

W polityce kieruję się pragmatyzmem. Staram się realistycznie oceniać rzeczywistość. Działanie musi być równe skuteczności.

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”