Jak informuje Puls Biznesu, realizowana od trzech lat cyfryzacja administracji rządowej przebiega „dobrze” do tego stopnia, że w samym ministerstwie administracji i cyfryzacji zużycie papieru w 2013 roku wzrosło o 90 proc.

W ubiegłym roku 17 ministerstw zużyło razem 190 tys. ryz papieru o wartości 2 mln złotych. Najwięcej papieru wykorzystały ministerstwa sprawiedliwości, finansów i obrony narodowej co dziwi o tyle, że instytucje te posiadają już elektroniczny obieg dokumentów. Resorty próbują się tłumaczyć i wskazują na przykład zachodu, który ma dowodzić, że radykalny skok w zużyciu papieru w trakcie cyfryzacji administracji jest czymś zupełnie normalnym dla wielkich instytucji ponieważ reforma sama w sobie nie polega według nich na przejściu z papierowego obiegu dokumentów na elektroniczny ale na podniesieniu jakości zarządzania obiegiem informacji, łatwiejszym dostępem do niej i przyśpieszeniem wymiany informacji.

Najbardziej oporne cyfrowej reformie są resorty sportu, rolnictwa i gospodarki, które dopiero rozważają częściową rezygnację z tradycyjnego obiegu dokumentów.

Z lekkimi obawami czekamy na informacje o postępie reformy służby zdrowia dotyczącej leczenia onkologicznego.

źródło – pb.pl

Zobacz również