"Cerkiew jest gotowa wychować dzieci kobiet planujących aborcję"

"Cerkiew jest gotowa wychować dzieci kobiet planujących aborcję"

„Nasze dobre słowa powinny być poparte realnymi czynami – wtedy nikt nie będzie mógł na nas pokazywać palcem: no tak, dużo mówią, a co możecie naprawdę zrobić?” – powiedział patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl. Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego po raz kolejny wypowiedział się przeciwko aborcji, twierdzi że Cerkiew jest gotowa wychować dzieci kobiet, które zrezygnują z jej przeprowadzenia.

Rosyjski Kościół Prawosławny jest gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność wychowania dzieci kobiet, które zrezygnują z dokonania aborcji, a nie mają możliwości pozostawienia dziecka pod swoją opieką. Patriarcha Cyryl poinformował o tym podczas wizyty w moskiewskim Domu Mamy, który jest prawosławnym domem pomocy dla brzemiennych kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Cyryl stwierdził, że Cerkiew musi rozwijać struktury charytatywne, które pomogłyby przyszłym matkom. Według patriarchy na wsparcie czekają często bardzo młode kobiety, które po zajściu w ciąże boją się poinformować o tym fakcie rodzinę, bądź nie posiadają niezbędnych środków do życia. Cyryl uważa, że Cerkiew powinna zapewnić im mieszkanie oraz bezpieczeństwo.

Powinniśmy jej (red. kobiecie) mówić: wciąż jesteś mamą, możesz tutaj przychodzić, możesz spotykać się ze swoim dzieckiem, mało tego, możesz w każdym momencie je stąd zabrać, ale tylko zachowaj je przy życiu, a my pomożemy je wychować” – powiedział duchowny.

Patriarcha Cyryl każdej Wielkanocy (red. w tym roku prawosławni obchodzili ją 1 maja) odwiedza osoby szczególnie potrzebujące, m.in. weteranów wojennych, sieroty, bądź inwalidów. W tym roku zawitał do moskiewskiego Domu Mamy, który został otwarty w 2012 roku. Pomaga on matkom, bez względu na ich wiek, narodowość, czy wyznanie.

Józef Gawron, źródło: http://tass.ru/obschestvo/3253931

Następny artykuł