Jak wynika z systematycznych badań prowadzonych przez CBOS od 1997 roku – liczba osób deklarujących się jako osoby raczej niewierzące i osoby niewierzące podwoiła się w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat .

Odsetek Polaków deklarujących brak wiary cały czas utrzymuje się na niskim poziomie jednak jak zauważa CBOS liczba niewierzących podwoiła się z 4% w 2005 roku do 8% w roku bieżącym.

W gronie osób w wieku 18-25 liczba niewierzących wzrosła do 15% w okresie ostatnich dziesięciu lat przy jednoczesnym spadku osób deklarujących głęboką wiarę z 86 do 77 proc.

Liczba osób aktywnie uczestniczących w życiu religijnym zmniejszyła się z 51 do 44% wśród młodych oraz z 58 do 50% wśród osób powyżej 25 roku życia.

W ocenie CBOS religijność Polaków (szczególnie młodego pokolenia) w ostatniej dekadzie zmniejsza się regularnie każdego roku i nic nie zapowiada by ta tendencja się zmienila. Podczas gdy w latach 1997-2005 liczba wierzących utrzymywała się na stałym poziomie, po 2005 roku regularnie się zmniejsza.

źródło: cbos/wyborcza

Starannie wyselekcjonowane wiadomości z Polski i ze świata. Podajemy tylko informacje, a opinie pozostawiamy Czytelnikom. Przedstawiamy wiadomości bez cenzury i bez linii redakcyjnej.