Kiedyś była dla opozycji podporą i wzorem. Dziś jest krytykowana za to, że projekt ustawy, który stworzyła, nie tylko narusza wartości konstytucyjne, ale także podważa ich wiarygodność. Zarzuca się jej duży błąd.

Małgorzata Gersdorf wprowadziła do swojego projektu ustawy instytucję Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej. To właśnie wywołało burzę wśród opozycji, która zarzuca pierwszej prezes SN, że narusza kompetencje RPO i wykracza poza swoją rolę.

Powinna opiniować, nie tworzyć

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że do obowiązków Gersdorf nie należy pisanie własnych ustaw, a opiniowanie innych. Ponadto sugerowanie prezydentowi w oficjalnym piśmie, że projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom partii rządzącej, budziło wiele kontrowersji, biorąc pod uwagę pełnioną przez profesor funkcję.

– Przedstawienie przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego projektu ustawy o tym sądzie to błąd – komentuje Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar.

ZOBACZ TAKŻE: Opozycja nie może uwierzyć, Tusk ich opuścił. Oto dlaczego nie wróci do Polski.

Cztery założenia projektu zmian

W piśmie przewodnim pierwszej prezes SN do Andrzeja Dudy, Gersdorf wyjaśniła, że projekt zmian w ustawie oparto na czterech założeniach.

Odpowiedzialność dyscyplinarna, Izba Dyscyplinarna oraz udział obywateli w orzekaniu w ramach postępowań dyscyplinarnych (…) Proponuje się powołanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, określenie składu tej Izby, wraz z udziałem obywateli (tzw. czynnika społecznego) jako ławników oraz zmianę zasad powoływania Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego – to pierwsze z założeń Gersdorf.

Dalej prezes pisała, że w skład Izby miałoby wchodzić 11 sędziów SN, którzy byliby powoływani przez prezydenta spośród sędziów SN w stanie czynnym. Poza tym powoływałoby się także 11 ławników SN, który byliby wybierani przez Sejm spośród kandydatów wyróżniających się wiedzą prawniczą i zgłaszanych przez organizacje liczące co najmniej 10 tys. osób.

Kolejne z założeń to wspomniane wcześniej utworzenie przy SN Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej. W jego kompetencje wchodziłoby wówczas wnoszenie do Sądu Najwyższego nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

ZOBACZ TAKŻE: Zapłakana opozycja błaga o zmianę zdania. Największa gwiazda REZYGNUJE

Z kolei trzecie założenie jest związane z roszczeniami odszkodowawczymi i kompensacyjnymi dla obywateli, którzy zostali pokrzywdzeni przez sędziego dopuszczającego się naruszenia prawa. Czwartym i ostatnim założeniem przytoczonym przez Gersdorf było „zwiększenie uprawnień prezydenta RP w udziale w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przy zachowaniu niezależności władzy sądowniczej”.

Oznaczałoby to w praktyce nadanie nowych kompetencji prezydentowi RP, który mógłby wówczas powoływać Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego spośród trzech kandydatów wskazanych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN. Jak głosi list do Andrzeja Dudy, prezydent mógłby również zgłaszać kandydatów na stanowiska Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej oraz nadawania statutu określającego organizację Kancelarii Rzecznika Sprawiedliwości Społecznej.

Źródło: rmf24.pl

fot. commons.wikimedia.org

Na jaki temat Macierewicz napisał magisterkę? Zaskakujące! Tego nie wiedziałeś o byłym szefie MON

Jak Tusk radzi sobie w Brukseli? Internauci nie zostawiają na nim suchej nitki! [MEMY]

...

Zobacz również