Kurierzy DHL przestali dostarczać zamówiony towar na kilka z ulic Berlina. Chociaż firma nie chciała sprecyzować o jakie ulice dokładnie chodzi, to niemieckie media spekulują.

Według mediów, ulicami, do których DHL nie dostarcza już paczek są trzy, które imigranci zamieszkują najliczniej w całym mieście. Nazwy tych ulic to Prinzenalle, Soldiner Strasse i Osloer Strasse. Kurierzy przestali dostarczać zamówienia w te rejony, ze względu na straty materialne i strach o własne życie.

Kierowcy niejednokrotnie już mieli być osaczani przez zamieszkujących te ulice imigrantów. Po wyjściu z samochodu, by przekazać paczkę, kurierów miała otaczać grupa agresywnych osób, która żądała wydania wiezionego towaru. Gdy ci odmawiali, grożono im nożem. Niejednokrotnie zdarzało się też, że dostawy zamawiano na fałszywe adresy.

W związku z zagrożeniem życia pracowników DHL i stratami materialnymi, firma zdecydowała się na zaprzestanie świadczenia swoich usług na trzech ulicach. Niezadowoleni z tego mogą być mieszkańcy tych rejonów, którzy zmuszeni zostali teraz do podróżowania nawet po kilkanaście kilometrów do punktu, gdzie odebrać mogą zamówioną przesyłkę.

Polub fanpage jedynego bezstronnego portalu informacyjnego

Zobacz również


źródło: ndie.pl
pt