Niemal każda dyskusja na temat przedwczesnego terminowania ciąży lub metody sztucznego zapłodnienia in vitro sprowadza się jednego pytania: czy embrion jest żywym człowiekiem? Odpowiedź na nie jest kluczowa, ponieważ wyznacza ścieżkę właściwego moralnie postępowania wobec tych dwóch zabiegów. Jeśli zarodek, mowa oczywiście o ludzkim, nie jest żywym człowiekiem, bez wyrzutów sumienia możemy korzystać z powyższych usług. Jeśli natomiast jest inaczej, embrionowi jako człowiekowi przysługuje pełnia praw naturalnych, które powinniśmy respektować. Czyni to temat wyjątkowo poważnym, co zobowiązuje nas do pochylenia się na tym problemem bez dogmatyzmu zarówno konserwatywnego, jak i liberalnego.


ZAŁOŻENIA
Człowiek jest istotą żywą, osobnikiem należącym do gatunku homo sapiens – ssaka z rzędu naczelnych. Gatunki różnią się między sobą budową łańcucha DNA.
Istota żywa jest wyodrębnionym, otwartym układem termodynamicznym, który w wyniku poboru energii z zewnątrz powstrzymuje wewnętrzną entropię. Lista funkcji życiowych:
– oddychanie
– odżywianie
– rozwój
– zdolność ruchu
– pobudliwość
– replikacja
– wydalanie
Kwas deoksyrybonukleinowy – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.
Kiedy już wiemy, czego powinniśmy szukać, możemy przystąpić do dalszych rozważań.


ANALIZA
Skupmy się na samym embrionie. Powstaje on w wyniku zapłodnienia, czyli połączenia materiału genetycznego matki i ojca. W przypadku połączenia DNA osobników tego samego gatunku (mówiąc o ludziach nie mam ochoty myśleć o innej sytuacji) ich potomstwo także będzie należało do tego samego gatunku. Wynika z tego jednoznacznie, że zarodek będzie miał DNA przypisujące go do gatunku homo sapiens. Czyli spełnia warunek przynależności gatunkowej.
Materiał genetyczny matki nie może być identyczny z materiałem genetycznym ojca. Powstały w wyniku ich połączenia nowy łańcuch DNA musi być więc inny niż matki. Oznacza to, że rozwijające się tkanki nie należą do organizmu matki. Są one od niej odrębne.
Co dzieje się z zarodkiem po zapłodnieniu? Gwałtownie się rozwija, dzieli na nowe komórki macierzyste, które w wyniku kolejnych przemian staną się budulcem przyszłego organizmu. W tychże zachodzi także oddychanie, wyzwalanie energii niezbędnej do działania. A już po około 10-12 dniach od zapłodnienia, zarodek „karmi się” poprzez pępowinę. Wykazuje funkcję życiowe. Dowodzi to, że z pewnością nie mamy do czynienia z materią nieożywioną.
Ugryźmy także sprawę od drugiej strony. Nie wiemy czy zarodek jest człowiekiem, ale po około 9 miesiącach ciąży na świat przychodzi kolejny przedstawiciel rodzaju ludzkiego. Jeśli nie potrafimy wskazać na tej osi czasu punktu, w którym – niczym larwa w motyla – coś staje się człowiekiem, powinniśmy zakładać, że było nim od początku.


Zobacz również

WNIOSKI
Zarodek spełnia wcześniej określone warunki, dlatego powinniśmy nazywać go człowiekiem już od chwili poczęcia. Jednak rodzi się pytanie – co dalej z aborcją i in vitro? Zakazać całkowicie czy dopuszczać w wyjątkowych okolicznościach? Bo chyba o pełnej legalizacji mowy być nie może.
Przedstawiłem Państwu swój tok myślenia. Nie twierdzę jednak, że jestem nieomylny. Dlatego chętnie poczytam komentarze dotyczące tego zagadnienia. Przy okazji wspomnę, że zamieszczone definicję są mocno uproszczone. Myślę jednak, że potrafiłem oddać w skrócie ich znaczenie.
Jeśli komuś podoba się mój tok myślenia, zapraszam na mój facebook’owy fanpage

Zobacz również